Artikel

Petar Popovski

Professor Petar Popovski efterlader ikke forskerkasketten på skrivebordet, når han lukker døren til kontoret og kører hjem. Han er forsker alle døgnets timer. Alligevel sætter han pris på den gode balance, der er i Danmark, mellem arbejde og privatliv

− Forholdet mellem familie og arbejde er rigtig godt i Danmark, fordi man rent faktisk kan kombinere de to. Men selvfølgelig: Mit universitetsarbejde slutter ikke klokken fire. Jeg arbejder hele tiden. Jeg kan ikke huske en dag, hvor jeg ikke har tjekket e-mail minimum ti gange, fortæller professor Petar Popovski.

Hans 24/7-tilgang til forskningen skyldes til dels, at han arbejder sammen med forskere i hele verden, som ikke nødvendigvis er på arbejde otte til seksten dansk tid. Men det skyldes med garanti også, at han har en glødende interesse for sit fag – kommunikationsteknologi.

Mobilkommunikation og AAU 

I hjemlandet Makedonien indledte Petar Popovski sin akademiske karriere med en mastergrad i elektronik og kommunikation. Herefter begyndte overvejelserne om, hvor han skulle fortsætte sin karriere, og i 2001 pakkede han og hustruen kufferterne og drog til Danmark, hvor han havde fået tilbudt en ph.d.-stilling i trådløs kommunikation.

− Dengang var mobilkommunikation meget populært. Og Aalborg Universitet var et af de steder i verden, hvor man tog hen for at få ph.d. inden for området, siger Petar Popovski

Planen var at rejse videre, måske til USA, efter de tre år med ph.d.-studierne. Med ph.d.-beviset i hånden fik Petar Popovski tilbud om stillinger fra flere universiteter, herunder ét fra AAU, og, som han siger, var det et godt sted, både familiemæssigt og fagligt. I dag, næsten 20 år senere, har han og hustruen fået en dreng og en pige, de bor stadig i Danmark, hvor de begge arbejder på AAU, hun som lektor på Institut for Materialer og Produktion, han som professor på Institut for Elektroniske Systemer, hvor han står i spidsen for forskningsgruppen ”Connectivity”, der dækker forskning i kommunikationsteori og kommunikationsteknologi.

Musik, løb og lydbøger 

Selvom Petar med egne ord nærmest er ét med sin forskning, har han også tid til at være sammen med sin familie. Og så spiller han i et jazzband – både guitar og klaver – og han løber. Næsten hver dag.

På løbeturene lytter han til lydbøger, fx Peter Høeg eller Haruki Murakami, men det er ikke kun romaner, som flyder gennem hovedtelefonerne, når han suser rundt i Aalborgs gader og parker.

− Jeg hører lige så tit faglitteratur, men aldrig fra mit eget fagområde. For eksempel elsker jeg bøger fra psykologi- og økonomiområdet. Det er en god måde at koble af på.

Han er glad for Danmark, men som mange andre udlændinge oplever han, at det er svært at komme ind på livet af danskerne:

− Det er ikke umuligt, men generelt svært at få en stor venskabskreds, hvis man kommer fra udlandet. Danskerne har det med at blive venner med Jens og Mette allerede i børnehaven og folkeskolen, og så er det dét.

Kommunikationsteknologi en integreret del af hverdagen 

I forskningsgruppen ”Connectivity” udtænker og udarbejder Petar Popovski og hans forskningsgruppe nye kommunikationskoncepter, og de udvikler teorien bag koncepterne. Det drejer sig især om højaktuelle områder som 5G, Internet of Things (IoT), Blockchain og systemerne, der kommer efter 5G.

Connectivity er en del af vores hverdag, ligesom vi har vand og el. Det betyder, at den skal være meget pålidelig, og den skal være der hele tiden, for vi fungerer ikke, hvis den ikke er der. Så vores mission er at sikre, at vi har systemer, der udvikler sig på en måde, der kan opfylde alle krav fra nye industrier, nye applikationer og nye krav fra mennesker, der bruger teknologien.

Personlige data og CO2-udledning 

Selvom Petar Popovski arbejder på et meget teoretisk, teknologisk grundlag, har hele kommunikationsområdet, i en bredere forstand, hans store interesse og en naturlig relevans for hans forskning. Han nævner eksempelvis den gennemgribende forandring, samfundets informationsflow har gennemgået i hans 47-årige levetid.

− Hvis jeg ville høre et godt jazzalbum, da jeg var teenager, så brugte jeg rigtig lang tid på at søge efter det på biblioteket og hos venner osv. Fra det øjeblik, hvor jeg startede med at søge, og til det øjeblik, hvor jeg havde fået fat i den plade, var der måske gået to måneder. Nu skal man bare tænke på en sang, og så går man på Spotify eller på nettet og hører den. Vi har en overflod af information, og vores pointe er at vælge fra. Ikke at vælge til.

Med samfundets nuværende kommunikationsinfrastruktur får man lynhurtigt de informationer, man skal bruge, og det er nemt at producere data. Petar Popovski husker dengang det var sværere at producere ægte data, så data havde mere værdi. Han mener, at vi skal lære, at vores personlige data er guld værd og ikke bare noget, vi skal forære væk fx i sjove quizzer på Facebook. Fremtiden er sandsynligvis data-markeder, hvor private tager kontrol over deres egne data og dermed kan sælge dem. Og her kommer hans forskning ind i billedet, fx ved at man kan anvende blockchain-teknologi til validering af data.

En anden af tidens helt store udfordringer − den grønne omstilling – er også et område, som Petar Popovskis forskning kan bidrage til at løse. Hans gruppe har udviklet en prototype af et system, som anvender IoT og blockchain til regulering eller udveksling af CO2-udledning.

Tanken er, at alle personer eller enheder som fx biler, fabrikker får tildelt specifikke kvoter for, hvor meget CO2, de må udlede. Ved hjælp af IoT og blockchain-teknologi kan man i realtid og på sikker vis sælge sin kvote, så den automatisk overføres til en anden bil eller fabrik. Blockchain-teknologien sikrer, at det ikke er muligt at snyde ved at sælge den samme kvote flere gange.

Petar Popovski kunne godt tænke sig at være med til at etablere et nyt center på universitetet: Ligesom AAU har været et verdensførende center for mobilkommunikation, skal det nye center være inden for digitale teknologier til grøn omstilling.

Trivsel, nye koncepter og helt ny lærebog 

Foruden at være professor på Aalborg Universitet er Petar Popovski som en af bare to danske forskere æresprofessor på universitetet i Bremen, hvor han også leder en forskningsgruppe. Han har dækket en hel væg på sit kontor med de priser og anerkendelser, han har fået gennem tiden. Men skal han nævne, hvad han er mest stolt af i sit professionelle virke, er det alligevel noget lidt andet, han fremhæver:

− Jeg er mest stolt af, at trivslen i min forskningsgruppe er meget høj, og at folk vil blive her. At jeg har en gruppe, hvor samarbejdet og forskningen går rigtig godt. Og jeg holder især af min forskning, når jeg laver et helt nyt koncept. Det er altid svært, fordi nye idéer møder mange skeptiske miner og får kritik fra alle sider. Når det så viser sig, at det virker, så bliver man stolt. Og så er jeg meget glad for den bog, jeg lige har skrevet. Den har et meget teknisk indhold, men forklarer trådløs kommunikation på en forståelig måde og illustreret med tegneserier. Det er mit indtryk, at de studerende er glade for den, og jeg kan rigtig godt lide at undervise.

Relationer inden for og uden for murene 

Peter Popovski sætter stor pris på samarbejdsatmosfæren både i sin sektion og med andre kolleger fra bl.a. Datalogi og Energiteknik. I det hele taget mener han, at samarbejde mellem mennesker om muligt bliver endnu vigtigere i fremtiden.

Også samarbejdet med studerende og samarbejdet mellem studerende, evnen til at arbejde sammen og lave noget i grupper, det er meget vigtigt. Hvis man tænker langt ud i fremtiden, når maskinerne kommer til at udføre de jobs, vi udfører nu, så bliver det menneskelige samarbejde i det hele taget meget unikt

Han føler, at han har fået den opbakning og de muligheder, han kunne ønske gennem sin karriere – både fra gode kolleger og universitetets ledelse. Opbakningen var der også, da han i 2008 ønskede at dele sin arbejdstid mellem universitetet og virksomheden Oticon, hvor han i en periode var tilknyttet på halv tid med udvikling af trådløse teknologier til høreapparater. Og da han i 2013 blev inspireret til at prøve kræfter med iværksætteri ved at etablere virksomheden Reseiwe, der tilbyder trådløse kommunikationsløsninger:

- Jeg stiftede firmaet i 2013. Det eksisterer stadigvæk, og det var en rigtig god mulighed for at få noget erfaring. Det er en anden god ting her på universitetet, som det skal have ros for. Nemlig at der bliver sat pris på, hvis man laver iværksætteri. Samarbejdet med universitetet var meget glidende, dengang jeg skulle stifte firmaet.

Petar Popovski er måske ikke færdig med iværksætteriet. I hvert fald overvejer han kraftigt at gøre det igen, fordi han har et område i kikkerten, hvor han ser muligheder. Men forlade universitetsverdenen helt, det gør han nok aldrig. Han er og bliver forsker.

Øverst på Petar Popovskis skrivebord lige nu: 

  • IntellIoT og RISE-6G: To nye EU projekter, hvor vi samarbejder med mange partnere.
    • IntellIoT vedrører fremtidige IoT systemer, hvor menneske, maskiner og kunstig intelligens samarbejder. Vi har tre eksemplariske scenarier i projektet: landbrug, industriproduktion og sundhed.
    • RISE-6G er et nyt koncept i trådløs kommunikation med elektromagnetiske meta-surfaces, der ændrer, hvordan trådløse signaler udbreder sig i miljøet.
  • Nyt Projekt med ESA om kommunikation i store konstellationer af små satellitter
     
  • Gang i flere end 20 artikler. Bruger især min tid på to artikler, der definerer nye aspekter af rum og tid i kommunikationssystemer.