Spring til indhold
ForsideOm TECH

Akademisk råd & Samarbejdsudvalg

Akademisk råd & Samarbejdsudvalg

Akademisk råd 

Akademisk råd har ifølge vedtægterne for AAU ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard på fakultetet. Dette gøres ved at rådgive dekanen om akademiske forhold, som dekanen forelægger, ligesom rådet kan udtale sig om akademiske forhold af betydning for fakultetets virksomhed, som rådet finder relevant. Herudover er der i vedtægten nævnt følgende opgaver:

  • at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
  • at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
  • at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
  • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
  • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
  • at tildele ph.d.- og doktorgrader
  • at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis.

Læs mere om Forretningsorden for TECH akademisk råd 

Har du spørgsmål vedrørende Akademisk råd, er du velkommen til at kontakte

Strategisk rådgiver Rikke Poulsen
E-mail: rpo@adm.aau.dk
telefon 9940 2019

Samarbejdsudvalg 

Fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) er en del af samarbejdsorganisationen på AAU. Over FSU ligger Hovedsamarbejdsudvalget, og under FSU ligger institutternes lokale samarbejdsudvalg. FSU behandler således emner, der hører hjemme på fakultetsniveau.

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Samarbejdsudvalgene skal gennem et højt gensidigt informationsniveau og løbende dialog fastlægge de overordnede rammer og retningslinjer for arbejds- og personaleforhold. Grundlaget for samarbejdsudvalgenes arbejde er fastlagt i SU-aftalen samt i Forretningsorden for Samarbejdsudvalget (FSU) på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (PDF)

Læs mere om Forretningsorden for Samarbejdsudvalget (FSU)

Se Årshjul for samarbejdsudvalget 2023-25

Har du spørgsmål vedrørende fakultetets samarbejdsudvalg, er du velkommen til at kontakte

Strategisk rådgiver Pia Rosenquist Kruse
E-mail: prk@adm.aau.dk
Telefon 99403519