Kontakt os

Find kontaktoplysninger på fakultetets dekanat, strategiske rådgivere, sekretærer, studentermedhjælpere og partnere.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger på fakultetets dekanat, strategiske rådgivere, sekretærer, studentermedhjælpere og partnere.

Sekretariatschef Lise Dahlgaard

lim@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7546

◗Overordnet ansvar for den daglige drift og udvikling af sekretariatet
◗Ansvarlig for at sætte retning for administrativ understøttelse af sekretariatet
◗Agere sparringspartner og rådgiver for dekanat
◗Overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter

Sekretariatschef Lise Dahlgaard

lim@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7546

◗Overordnet ansvar for den daglige drift og udvikling af sekretariatet
◗Ansvarlig for at sætte retning for administrativ understøttelse af sekretariatet
◗Agere sparringspartner og rådgiver for dekanat
◗Overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter

Dekansekretærer

Jane Møller

ja@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9763

◗Kalender, mødeplanlægning, rejsebooking, rejseafregninger og mails
◗Sygefraværsregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Ferieregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Rejseafregninger for kolleger i dekansekretariat samt studerende, der har udlæg, som TECH skal dække.

Sekretær for prodekanerne (forskning og uddannelse)

Trine Juel Werner

tjw@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9632

◗Mødebooking-, -forberedelse og - opfølgning
◗Rejseplanlægning og -afregning
◗Kontaktperson for ”Æresdoktorer”, ”Ridder af Dannebrog”,” Blå Bog”, jubilæer m.m.
◗Arbejdsmiljørepræsentant for dekansekretariatet

Dekansekretær og sekretær for prodekan (digitalisering)

Jane Møller

ja@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9763

◗Kalender, mødeplanlægning, rejsebooking, rejseafregninger og mails
◗Sygefraværsregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Ferieregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Rejseafregninger for kolleger i dekansekretariat samt studerende, der har udlæg, som TECH skal dække.

Sekretær for prodekanerne (forskning og uddannelse)

Trine Juel Werner

tjw@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9632

◗Mødebooking-, -forberedelse og - opfølgning
◗Rejseplanlægning og -afregning
◗Kontaktperson for ”Æresdoktorer”, ”Ridder af Dannebrog”,” Blå Bog”, jubilæer m.m.
◗Arbejdsmiljørepræsentant for dekansekretariatet

Dekansekretær og sekretær for prodekan (digitalisering)

Strategiske rådgivere

Natasja Bjerregaard Christensen

nbc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2017

◗Ledelsesmæssig understøttelse på uddannelsesområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs uddannelsesportefølje
◗Sekretariatsbetjening af uddannelsesledermøder, viceinstitutledermøder og DRU
◗Projektledelse

Strategisk rådgiver for prodekan for uddannelse

Anders Tendal Christiansen

atc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7324

◗Ledelsesmæssig understøttelse af forskningsområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs forskning
◗Procesholder i forbindelse med udpegning af kandidater til diverse priser
◗Tovholder på TECHs overordnede strategiske samarbejdsaftaler

Strategisk rådgiver for prodekan for forskning

Pia Rosenquist Kruse

prk@adm.aau.dk
Tlf: 2337 1560

◗Generel ledelsesstøtte for dekanatet inden for samarbejde, uddannelse og forskning
◗Sekretariatsbetjening for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
◗Projektledelse af fakultetets strategiske indsatser, herunder bl.a. ”TECH Talents” og ”PBL digital@TECH”.

Strategisk rådgiver for dekanatet

Natasja Bjerregaard Christensen

nbc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2017

◗Ledelsesmæssig understøttelse på uddannelsesområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs uddannelsesportefølje
◗Sekretariatsbetjening af uddannelsesledermøder, viceinstitutledermøder og DRU
◗Projektledelse

Strategisk rådgiver for prodekan for uddannelse

Anders Tendal Christiansen

atc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7324

◗Ledelsesmæssig understøttelse af forskningsområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs forskning
◗Procesholder i forbindelse med udpegning af kandidater til diverse priser
◗Tovholder på TECHs overordnede strategiske samarbejdsaftaler

Strategisk rådgiver for prodekan for forskning

Pia Rosenquist Kruse

prk@adm.aau.dk
Tlf: 2337 1560

◗Generel ledelsesstøtte for dekanatet inden for samarbejde, uddannelse og forskning
◗Sekretariatsbetjening for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
◗Projektledelse af fakultetets strategiske indsatser, herunder bl.a. ”TECH Talents” og ”PBL digital@TECH”.

Strategisk rådgiver for dekanatet

Rikke Poulsen

rpo@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2019

◗Ansvarlig for TECH dekanat- og ledelsesmøder
◗Sekretær for TECH akademisk råd
◗Ansvarlig for høringer og aktindsigt
◗Kontaktperson ift. diverse møder for dekanen

Strategisk rådgiver for dekanen

Nelly Sander

nsa@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2018

◗Ansvarlig for kommunikation, presse og diverse informationsmaterialer
◗Ansvarlig for taler og præsentationer
◗Public affairs

Strategisk kommunikationsrådgiver for dekanatet

Rikke Poulsen

rpo@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2019

◗Ansvarlig for TECH dekanat- og ledelsesmøder
◗Sekretær for TECH akademisk råd
◗Ansvarlig for høringer og aktindsigt
◗Kontaktperson ift. diverse møder for dekanen

Strategisk rådgiver for dekanen

Nelly Sander

nsa@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2018

◗Ansvarlig for kommunikation, presse og diverse informationsmaterialer
◗Ansvarlig for taler og præsentationer
◗Public affairs

Strategisk kommunikationsrådgiver for dekanatet

Studentermedhjælper

Sabine Lyckegaard

sbkl@adm.aau.dk

◗Vedligeholdelse af materiale
◗Diverse kommunikations-
opgaver

Sabine Lyckegaard

sbkl@adm.aau.dk

◗Vedligeholdelse af materiale
◗Diverse kommunikations-
opgaver

TECH-partnere

 • Gritt Højer Larsen

  ghl@adm.aau.dk

  HR-partner

 • Søren Kjelst Klausen

  skkl@adm.aau.dk

  HR-partner

 • Betina Væversted Ladefoged

  bv@adm.aau.dk | Tlf: 9940 9635

  Økonomipartner

 • Lisbeth Dahlgård Nannerup

  lna@adm.aau.dk | Tlf: 9940 7366

  Fundraisingpartner

 • Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen

  jet@adm.aau.dk | Tlf: 9940 7587

  Fundraisingpartner

Vil du samarbejde med os?

Vores viden virker. Det ved vi, fordi vi samarbejder tæt med den virkelighed, den skal bruges i og de mennesker, den skal gavne. Derfor er innovative samarbejder - såvel nationalt som internationalt - centrale for os.  Kontakt os på tech@adm.aau.dk, hvis du gerne vil høre mere om samarbejdsmulighederne.