Kontakt os

Find kontaktoplysninger på fakultetets dekanat, strategiske rådgivere, sekretærer, studentermedhjælpere og partnere.

Kontakt os

Find kontaktoplysninger på fakultetets dekanat, strategiske rådgivere, sekretærer, studentermedhjælpere og partnere.

Find os her

Fredrik Bajers Vej 1, 9220, Aalborg Øst 
Tlf: 9940 9940
tech@adm.aau.dk

Sekretariatschef Lise Dahlgaard

lim@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7546

◗Overordnet ansvar for den daglige drift og udvikling af sekretariatet
◗Ansvarlig for at sætte retning for administrativ understøttelse af sekretariatet
◗Agere sparringspartner og rådgiver for dekanat
◗Overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter

Sekretariatschef Lise Dahlgaard

lim@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7546

◗Overordnet ansvar for den daglige drift og udvikling af sekretariatet
◗Ansvarlig for at sætte retning for administrativ understøttelse af sekretariatet
◗Agere sparringspartner og rådgiver for dekanat
◗Overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter

Dekansekretærer

Jane Møller

ja@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9763

◗Kalender, mødeplanlægning, rejsebooking, rejseafregninger og mails
◗Sygefraværsregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Ferieregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Rejseafregninger for kolleger i dekansekretariat samt studerende, der har udlæg, som TECH skal dække.

Sekretær for prodekanerne (forskning og uddannelse)

Trine Juel Werner

tjw@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9632

◗Mødebooking-, -forberedelse og - opfølgning
◗Rejseplanlægning og -afregning
◗Kontaktperson for ”Æresdoktorer”, ”Ridder af Dannebrog”,” Blå Bog”, jubilæer m.m.
◗Arbejdsmiljørepræsentant for dekansekretariatet

Dekansekretær og sekretær for prodekan (digitalisering)

Jane Møller

ja@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9763

◗Kalender, mødeplanlægning, rejsebooking, rejseafregninger og mails
◗Sygefraværsregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Ferieregistrering for dekansekretariat og dekanat
◗Rejseafregninger for kolleger i dekansekretariat samt studerende, der har udlæg, som TECH skal dække.

Sekretær for prodekanerne (forskning og uddannelse)

Trine Juel Werner

tjw@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9632

◗Mødebooking-, -forberedelse og - opfølgning
◗Rejseplanlægning og -afregning
◗Kontaktperson for ”Æresdoktorer”, ”Ridder af Dannebrog”,” Blå Bog”, jubilæer m.m.
◗Arbejdsmiljørepræsentant for dekansekretariatet

Dekansekretær og sekretær for prodekan (digitalisering)

Strategiske rådgivere

Natasja Bjerregaard Christensen

nbc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2017

◗Ledelsesmæssig understøttelse på uddannelsesområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs uddannelsesportefølje
◗Sekretariatsbetjening af uddannelsesledermøder, viceinstitutledermøder og DRU
◗Projektledelse

Strategisk rådgiver for prodekan for uddannelse

Esben Ahlmann Hjuler

eah@adm.aau.dk

◗Ledelsesmæssig understøttelse af forskningsområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs forskning
◗Procesholder i forbindelse med udpegning af kandidater til diverse priser
◗Tovholder på TECHs overordnede strategiske samarbejdsaftaler

Strategisk rådgiver for prodekan for forskning

Pia Rosenquist Kruse

prk@adm.aau.dk
Tlf: 2337 1560

◗Generel ledelsesstøtte for dekanatet inden for samarbejde, uddannelse og forskning
◗Sekretariatsbetjening for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
◗Projektledelse af fakultetets strategiske indsatser, herunder bl.a. ”TECH Talents” og ”PBL digital@TECH”.

Strategisk rådgiver for dekanatet

Natasja Bjerregaard Christensen

nbc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2017

◗Ledelsesmæssig understøttelse på uddannelsesområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs uddannelsesportefølje
◗Sekretariatsbetjening af uddannelsesledermøder, viceinstitutledermøder og DRU
◗Projektledelse

Strategisk rådgiver for prodekan for uddannelse

Esben Ahlmann Hjuler

eah@adm.aau.dk

◗Ledelsesmæssig understøttelse af forskningsområdet
◗Strategisk udvikling af TECHs forskning
◗Procesholder i forbindelse med udpegning af kandidater til diverse priser
◗Tovholder på TECHs overordnede strategiske samarbejdsaftaler

Strategisk rådgiver for prodekan for forskning

Pia Rosenquist Kruse

prk@adm.aau.dk
Tlf: 2337 1560

◗Generel ledelsesstøtte for dekanatet inden for samarbejde, uddannelse og forskning
◗Sekretariatsbetjening for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
◗Projektledelse af fakultetets strategiske indsatser, herunder bl.a. ”TECH Talents” og ”PBL digital@TECH”.

Strategisk rådgiver for dekanatet

Rikke Poulsen

rpo@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2019

◗Ansvarlig for TECH dekanat- og ledelsesmøder
◗Sekretær for TECH akademisk råd
◗Ansvarlig for høringer og aktindsigt
◗Kontaktperson ift. diverse møder for dekanen

Strategisk rådgiver for dekanen

Nelly Sander

nsa@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2018

◗Ansvarlig for kommunikation, presse og diverse informations-materialer
◗Ansvarlig for taler og præsentationer
◗Public affairs

Strategisk kommunikationsrådgiver for dekanatet

Rikke Poulsen

rpo@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2019

◗Ansvarlig for TECH dekanat- og ledelsesmøder
◗Sekretær for TECH akademisk råd
◗Ansvarlig for høringer og aktindsigt
◗Kontaktperson ift. diverse møder for dekanen

Strategisk rådgiver for dekanen

Nelly Sander

nsa@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2018

◗Ansvarlig for kommunikation, presse og diverse informations-materialer
◗Ansvarlig for taler og præsentationer
◗Public affairs

Strategisk kommunikationsrådgiver for dekanatet

Studentermedhjælper

Sabine Lyckegaard

sbkl@adm.aau.dk

◗Vedligeholdelse af materiale
◗Diverse kommunikations-
opgaver

Sabine Lyckegaard

sbkl@adm.aau.dk

◗Vedligeholdelse af materiale
◗Diverse kommunikations-
opgaver

TECH-partnere

Vil du samarbejde med os?

Vores viden virker. Det ved vi, fordi vi samarbejder tæt med den virkelighed, den skal bruges i og de mennesker, den skal gavne. Derfor er innovative samarbejder - såvel nationalt som internationalt - centrale for os.  Kontakt os på tech@adm.aau.dk, hvis du gerne vil høre mere om samarbejdsmulighederne.