DET TEKNISKE FAKULTET FOR IT OG DESIGN

På Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) adresserer vi globale udfordringer gennem uddannelse, forskning og videnssamarbejde, der former fremtidens

1) digitale løsninger med respekt for menneskets adfærd og behov
2) teknologi og viden til bæredygtig omstilling
3) arkitektur og design, der integrerer æstetik og ingeniørvidenskab.

TECH består af fire institutter, der handler ved rettidig inddragelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i forskning, uddannelse og vidensamarbejde.

Det Tekniske Fakultet for IT og Design | Aalborg Universitet | Niels Jernes Vej 10 | 9220 Aalborg Øst | 9940 9940 | tech@adm.aau.dk | Web: tjw@adm.aau.dk