ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Teknoantropologi og participation

TAPAR er en tværfaglig forskningsgruppe, der fokuserer på forholdet mellem teknologi, mennesker og samfund.

Forskningsgruppe

Teknoantropologi og participation

TAPAR er en tværfaglig forskningsgruppe, der fokuserer på forholdet mellem teknologi, mennesker og samfund.

Forskning

Forskningsområder 

I TAPAR forskes der i komplekse problemer relateret til eksisterende og spirende teknologier. Visionen er at skabe demokrati i den teknologiske innovation og gruppen arbejder blandt andet med teknologietik, brugerdeltagelse i teknologisk innovation og ansvarlig teknologisk omstilling.

Forskningens anvendelse 

Forskningsgruppen laver empiriske undersøgelser om samspillet mellem mennesker, teknologi og samfund indenfor en række områder; især sundheds- og velfærdsteknologi, samt teknologier til bæredygtig grøn omstilling.

Forskningen foregår med etnografiske metoder, aktionsforskning og participatorisk design.

Uddannelse 

Undervisningsaktiviteter 

TAPAR har hovedansvaret for uddannelsen i teknoantropologi på bachelor og kandidatniveau. Herudover undervises der i socio-teknisk teori på ingeniøruddannelserne.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Samarbejde

Forsknings målgruppe 

Forskningen er relevant for virksomheder og myndigheder, der arbejder med innovation, implementering og brug af teknologi.

Forskningen er gennemgribende tværfaglig og der samarbejdes derfor med forskere fra andre discipliner. Gruppen fokuserer især på at bringe viden om mennesker og samfund i den teknologiske innovation.

Eksterne partnere 

Forskningsgruppen har en årelang tradition for samarbejde med partnere i industri, offentlige myndigheder, universiteter over hele verden, samt andre institutter på Aalborg Universitet.

Eksempler på partnere 

Eksempler på eksisterende samarbejdspartnere er: Sundhedsdatastyrelsen, Region Nordjylland, Forskningsenheden for Almen Praksis, MMMI: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet etc.

Nøgleprojekter 

EXOTIC

Exoskeletter er en lovende ny teknologi - en bærbar robot, der er designet til at støtte kropslige funktioner. Forskere fra TAPAR deltager i dette tværfaglige forskningsprojekt med henblik på at inddrage mennesker med lammelser og deres særlige behov i udviklingen af en exo-arm.

DIGI

Digitale fællesskaber mellem unge med kognitive handicap. DiGi-projektet undersøger, hvordan unge med kognitive handicap kan bruge digital teknologi til at danne og vedligeholde sociale relationer.

E-sundhedsobservatoriet

E-sundhedsobservatoriet samler årligt 600+ aktører fra det danske e sundhedslandskab. Herudover udfører observatoriet forskning, der monitorerer borgere og sundhedsfagliges anvendelse af sundheds-IT i Danmark. Forskere fra TAPAR bidrager blandt andet med en borgerundersøgelse hvert andet år, samt planlægning og gennemførelse af konferencen.

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Professor Anne Marie Kanstrup,
+45 9940 31709
kanstrup@plan.aau.dk

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

Læs mere her