Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Data engineering, science og systems (DESS)

Gruppen arbejder med værdiskabelse fra data gennem avanceret forskning indenfor data engineering, data science og data systems.

Forskningsgruppe

Data engineering, science og systems (DESS)

Gruppen arbejder med værdiskabelse fra data gennem avanceret forskning indenfor data engineering, data science og data systems.

Forskning 

Forskningsområder 

DESS arbejder inden for følgende overordnede områder:

  • Effektive analyser af temporale og spatio-temporale data samt tidsseriedata, herunder forespørgselsprocessering, data mining og maskinlæring i relation til fx transport, Internet of Things (IoT) og digital energi.
  • Big data-analyser, inkl. brug af datawarehouses, OLAP og data mining på multidimensionel data og tidsseriedata, der muliggør værdiskabelse i fx intelligente energisystemer.

Data Engineering, Science and Systems (DESS)

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Data Engineering, Science and Systems (DESS)

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

Forskerne i DESS underviser i 15-20 forskellige kurser i databehandling, herunder specialekurser på kandidatuddannelserne.

Forskningsgruppen er desuden involveret i bachelor- og kandidatuddannelserne i datavidenskab og organiserer ph.d.-kurser i databehandling og maskinindlæring.

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Forskningen er primært interessant for virksomheder og organisationer, der håndterer temporale, spatio-temporale og tidsserie-data, men også grafdata, tekstdata, komplekse data og energidata. Det omfatter virksomheder og organisationer – ofte inden for transport, IoT og digital energi – der arbejder med lokationsbaserede tjenester, rejsetidsinformation, grønne regnskaber og styring af energiforbrug.

Eksterne partnere 

Bring Logistik AB, EWII, FlexDanmark, IBM Research Ireland, IT Universitetet, Nanyang Technological University, TU Dresden, University of Zurich og Zhejiang University

Nøgleprojekter 

DIREC

Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier skal udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i Danmark.

OPTITRUCK

Projektet fokuserer på brændstofsbesparelse for +40 tons lastbiler.

DEDS - DATA ENGINEERING FOR DATA SCIENCE

Fælles ph.d.-uddannelse, hvor der forskes i metoder og værktøjer til analyse af big data.

FED - flexible energy denmark

Projektet har som mål at skabe et balanceret energisystem.

A data-intensive paradigm for dynamic, uncertain networks

Projektet udnytter store datamængder til at skabe bedre og mere sikker transport.

Kontakt

oplysninger
Christian S. Jensen, Professor
csj@cs.aau.dk
Torben Bach Pedersen, Professor
9940 9798
tbp@cs.aau.dk
Bin Yang, Professor
byang@cs.aau.dk
mailto:byang@cs.aau.dk
Kristian Torp, Professor
torp@cs.aau.dk
mailto:torp@cs.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her