Spring til indhold

Artikel

Relationer frem for produkter

Italienske Simona Mancusi hjælper virksomheder og institutioner med at skabe bedre procedurer. Hun er dybt optaget af at undersøge og udvikle måden, vi er sammen på. Sociale interaktioner er langt mere interessante end produkter, mener hun

25-årige Simona Mancusi taler med begejstring i stemmen om, hvordan hun arbejder med at få forskellige faggrupper til at udvikle bedre procedurer for samarbejde eller kommunikation. Hun arbejder som servicedesigner i den svenske virksomhed Tenco AB, der optimerer processer og arbejdsgange for virksomheder og institutioner.

- Det, der gør det så interessant er, at man arbejder med usynlige ting. De sociale mekanismer og interaktionerne mellem os. Det er enormt spændende at afdække og arbejde med. For mig er det langt mere interessant og udfordrende, end at arbejde med fysiske produkter, siger hun.

Hjælper læger, sundhedspersonale og patienter

I et af de projekter, Simona Mancusi arbejder på, skal hun hjælpe en afdeling på et sygehus med at forbedre kommunikationen mellem lægerne, det øvrige sundhedspersonale og patienterne.

- I første omgang handler det om at kortlægge frustrationerne og de uopfyldte behov hos de forskellige parter. Efterfølgende sammenligner vi dem, finder de underliggende årsager og udarbejder sammen med alle parterne en plan for, hvordan processerne kan ændres til det bedre, fortæller hun.

Målet er at løse de problemer, der kan opstå i samspillet mellem mennesker med forskellige baggrunde indenfor en organisation, definere fælles mål og udvikle de bedste metoder til at nå dem.

Uddannet til at tænke i processer

Simona Mancusi har en mastergrad i servicedesign fra Aalborg Universitet, og har været tilknyttet Tenco siden studietiden. Først som studentermedarbejder på deltid og det seneste år, siden hun blev færdig, som fastansat.

-Vi lagde straks mærke til Simonas nysgerrige tilgang til mennesker og sammenhænge, siger Adriana Azinovic, der er innovationschef og medstifter af Tenco.

Hun har et tilbundsgående kendskab til designmetodikker og -redskaber, men den kreative måde, hun formår at tilpasse dem til forskellige sammenhænge, er det, der gør hele forskellen, når der skal udvikles innovative løsninger

Adriana Azinovic, der er innovationschef og medstifter af Tenco

Selv om uddannelsen i sagens natur har klædt Simona Mancusi på fagligt, nævner hun selv det tankesæt, hun blev præsenteret for på universitetet som noget af det, der er vigtigst for hende i sit nuværende arbejde.

- Det var ikke noget, vi blev undervist i som sådan, men mere noget, jeg absorberede. Det at tænke i processer og tænke ud i fremtiden. Hele tiden at være bevidst om, hvor en proces skal føre hen, hvilke skridt der skal tages for at nå dertil og hvilken metode der vil være den bedste.