Spring til indhold

Artikel

Kenny Karlssons kompetencer matcher kommunens strategi

Cand.it. i Digitalisering og applikationsudvikling Kenny Karlsson er som RPA-udvikler med til at automatisere rutineprægede arbejdsopgaver for sine kolleger i Roskilde Kommune. De tekniske og metodemæssige kompetencer fra sin uddannelse kan han anvende direkte i det daglige arbejde

Artikel

Kenny Karlssons kompetencer matcher kommunens strategi

Cand.it. i Digitalisering og applikationsudvikling Kenny Karlsson er som RPA-udvikler med til at automatisere rutineprægede arbejdsopgaver for sine kolleger i Roskilde Kommune. De tekniske og metodemæssige kompetencer fra sin uddannelse kan han anvende direkte i det daglige arbejde

Når man arbejder med RPA (Robotic Process Automation), er det ifølge Kenny Karlsson vigtigt at kunne lidt af det hele:

- I Roskilde Kommune har man valgt at lade RPA-udvikleren stå for hele forløbet fra kortlægningen af nuværende administrative arbejdsgange til designet af de nye automatiserede arbejdsgange samt valg af de tekniske værktøjer, der er de bedste i forhold til den konkrete løsning. Det er en ideel arbejdsform for mig, og det er også en måde at arbejde på, som min uddannelse som cand. it. i Digitalisering og applikationsudvikling har rustet mig godt til.

På uddannelsen har han gennem de enkelte kurser og de mange praktiske projekter fået tekniske kompetencer inden for eksempelvis programmeringssprog og databaser. Derudover giver uddannelsen også kompetencer inden for metoder til softwareudvikling og gennemførelse af projekter.

- Jeg skrev speciale om RPA og relaterede udviklingsmetoder med afsæt i principperne for agil udvikling. Det har jeg rent faktisk kunnet anvende direkte i mit arbejde, da jeg har været med til at udarbejde de metoder, vi arbejder efter i RPA-teamet, fortæller han.

Kombination af kompetencer

Kenny Karlssons cand.it. bygger oven på en professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik, og han har under sin uddannelse arbejdet som studentermedhjælper i Statens Administration. Netop denne kombination af kompetencer og erfaringer var ifølge Rune Stæhr, chefkonsulent og teamleder, Digitalisering, Roskilde Kommune, en hovedårsag til at ansætte ham:

Baggrunden for valget af Kenny som RPA-udvikler var hans høje motivation og interesse for arbejdsområdet med automatisering og udnyttelse af robotics-software kombineret med den teoretiske og praktiske erfaring, som han havde tilegnet sig gennem sit speciale på AAU og sin studentermedhjælperrolle i Statens Administration.

Rune Stæhr, chefkonsulent og teamleder, Digitalisering, Roskilde Kommune

Central for strategien 

De kompetencer, som Kenny Karlsson har erhvervet sig gennem sit studie, har ifølge Rune Stæhr givet ham en god ballast og den nødvendige tekniske indsigt til at kunne varetage rollen som RPA-udvikler – og det er kompetencer, der har stor værdi i forhold til den overordnede strategi i kommunen:

- Tekniske kompetencer og især erfaring med RPA har høj værdi i Roskilde Kommune. Arbejdsindsatsen med automatisering er et vigtigt strategisk satsningsområde, og rollen som RPA-udvikler er helt central i denne sammenhæng.

Kenny Karlsson trives rigtigt godt i sit arbejde som RPA-udvikler, men kunne på længere sigt godt se sig selv i en lidt anden rolle.

- Ud over min universitetsuddannelse har jeg en mellemlederuddannelse som sergent i forsvaret og har interesse for det ledelsesmæssige. Som cand.it. har jeg så derudover fået mange af de kompetencer, der skal til for eksempelvis af blive projektleder inden for it og digitalisering, siger han.