uddannelse

UDDANNELSER TIL FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

På Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) uddanner vi kandidater inden for elektronik, arkitektur, design og planlægning til fremtidens arbejdsmarked. Det betyder, at vi løbende sikrer, at vores udbud af uddannelser modsvarer behovet for kandidater i det omkringliggende samfund, og at indholdet i de enkelte uddannelser er relevant og baseret på den nyeste forskning.

PROBLEMBASERET ARBEJDE

Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på TECH udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring. Det betyder, at de studerende arbejder sammen med andre studerende om at analysere konkrete problemstillinger. Oftest vil en række af projekterne gennem studiet blive gennemført i samarbejde med virksomheder eller organisationer, der står med en konkret problemstilling. Det tætte samarbejde med virksomheder og organisationer giver en unik ballast til at fortsætte karrieren i både privat og offentligt regi.

LEVENDE STUDIEMILJØ

Studerende på uddannelserne under TECH får lov at opleve et attraktivt studiemiljø, hvor samarbejde og den problem- og projektorienterede tilgang til læring er i fokus. Gennem denne studieform tilegner de sig kompetencer, som er efterspurgt i virksomheder og organisationer i fremtidens samfund. Men ikke nok med det, så skaber det også grobund for et værdifuldt og socialt studieliv, som for mange vil munde ud i venskaber og gode relationer for livet.