Spring til indhold

Forskningsgruppe

Urban design

Den eneste rendyrkede urban design forskningsgruppe i Danmark. Tværfaglig forskningsgruppe, der arbejder med urbane miljøer som et fysisk og relationelt rum.

Forskningsgruppe

Urban design

Den eneste rendyrkede urban design forskningsgruppe i Danmark. Tværfaglig forskningsgruppe, der arbejder med urbane miljøer som et fysisk og relationelt rum.

Forskning 

Forskningsområder

Forskningsgruppen arbejder med at skabe viden om, hvordan vi skaber ‘den gode by’, der passer til sin mangfoldighed af indbyggere. Byer er karakteriseret ved hele tiden at være under forandring. En by, der er god at opholde sig i, bo i og besøge i dag kan være radikalt anderledes om 50 år.

Byer består ikke kun af strukturer og bygninger; de udgøres af mennesker, strømme, teknologier, aktører, politik, lovgivning og meget mere. De skal også forstås som en del af et netværk sammen med andre byer - store som små.

Konkret forskning

Gruppen fokuserer på to hovedforskningsområder: mobilitet og transformation. Gruppen ser på byers dynamik og konstant omskiftelige karakteristikker, og finder problemer og potentialer i de transformative processer. Derudover ses der også på, hvordan byskabelse former (og bliver formet af) mennesker, der bevæger sig rundt i dem. Gruppen ser på relationerne mellem adfærd, mening og oplevelser i byen. Forskningen sker altid ud fra et borger/brugerperspektiv.

Uddannelse

Studierelateret aktivitet 

Udover undervisning har forskningsgruppen en række samfundsrettede interaktioner og en stor del af undervisningen foregår i felten.

Projekter gennemføres ofte sammen med eksterne partnere; transportmyndigheder, kommuner mv.

thumbnail

Urban Design på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Urban Design på AAU

Samarbejde

Forskningens målgruppe

Forskningen er målrettet alle med interesse i det urbane miljø og byudvikling: offentlig sektor, planlæggere, kommuner og nationale beslutningstagere, virksomheder, arkitekter, ingeniører, civilsamfundsorganisationer og NGOer.

Eksterne partnere 

Forskningsgruppen samarbejder med en bred vifte af partnere, inkl. kommuner og offentlige institutioner, borgergrupper og lokalsamfund såvel som arkitekt- og ingeniørvirksomheder, lufthavne, havne mv.

Nøgleprojekter

AIRCIF

Airport City Futures (AirCif) fokuserer på udviklingen af Københavns Lufthavn som en international lufthavns-hub. Projektet ser på lufthavnens ledelse, design og planlægning fra et brugerperspektiv.

Børn i det bebyggede miljø

Projektet fokuserer på at indsamle viden om børn i byen, hvordan børn kan blive en del af den samskabende proces med at designe byens rum og, hvordan byer påvirker børn.

ART.FORUM

Automated Road Transport for the North Sea Region er et projekt, der handler om selvkørende køretøjer; særligt hvordan førerløse busser interagerer med og påvirker bydele.

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Claus Lassen
clla@create.aau.dk
9940 7207
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her