Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

UNESCO center for problembaseret læring

Forskningsgruppen har til formål at bidrage til omstilling af ingeniørfaglige uddannelser over hele verden ved hjælp af problembaseret læring (PBL) - en undervisningsform, der lægger vægt på kontekstuel, gruppebaseret, selvstyrende og projektorganiseret læring. Visionen er at give ingeniører bedre ansættelsesmuligheder og uddanne dem til fremtidens bæredygtige samfund.

Forskningsgruppe

UNESCO center for problembaseret læring

Forskningsgruppen har til formål at bidrage til omstilling af ingeniørfaglige uddannelser over hele verden ved hjælp af problembaseret læring (PBL) - en undervisningsform, der lægger vægt på kontekstuel, gruppebaseret, selvstyrende og projektorganiseret læring. Visionen er at give ingeniører bedre ansættelsesmuligheder og uddanne dem til fremtidens bæredygtige samfund.

Forskning 

Forskningsområder 

  • Ingeniørdidaktik
  • Forandringsledelse på videregående uddannelser
  • Nye vejlederroller
  • Digitaliseret læring
  • Uddannelse til bæredygtig udvikling
  • Uddannelse i didaktik indenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
  • Professionel praksis og efteruddannelse af ingeniører

Konkret forskning 

At samarbejde i grupper for at finde bæredygtige løsninger på tekniske udfordringer er en kernekompetence hos ingeniører. Forskningen i PBL understøtter og udvikler disse kompetencer for de studerende.

AAU er blevet et fyrtårn for undervisningsinstitutioner over hele verden, der ønsker at omlægge deres ingeniøruddannelser fra at være baseret på traditionelle læringsmetoder til mere innovative metoder, der er centreret omkring de studerende. Det nyeste forskningsemne er relationen mellem digital læring og PBL.

Uddannelse 

Studierelaterede aktiviteter 

Gruppens væsentligste studierelaterede aktivitet er at undervise alle studerende ved de to tekniske fakulteter ved AAU i PBL-kompetencer – flere gange i løbet af deres uddannelse. Andre aktiviteter omfatter ekstern og intern pædagogisk udvikling for ansatte ved Aalborg Universitet.

thumbnail

UNESCO Center for Problembaseret Læring - AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

UNESCO Center for Problembaseret Læring - AAU

Samarbejde 

Forskningens målgruppe

Forskningen er interessant for ingeniøruddannelser, forberedende institutioner til ingeniøruddannelser, virksomheder, efteruddannelsesinstitutioner, folkeskoler, såvel som ministerier og ingeniørforeninger.

Eksterne partnere 

UCPBL har etableret et globalt netværk med andre universiteter og  offentlige og private institutioner, der arbejder med uddannelse af ingeniører. Der bliver hvert år afholdt internationale og regionale forskningssymposier i forskellige lande.

Nøgleprojekter

PROCEED/PROCEED-2-WORK

PROCEED-2-WORK er et langtidsstudie, der følger alle nye danske ingeniørstuderende med studiestart i 2010 og følger deres vej ud på arbejdsmarkedet. Projektet ser på udfordringer i forbindelse med omstillingen fra at færdiggøre studiet og til ansættelse i ingeniørjob.

PBL FUTURE

Det overordnede mål for forskningsprojektet PBL Future er at udvikle forskningsbaserede retningslinjer for problem- og projekt baseret læring i en digital tidsalder. Projektet skal konceptualisere, hvordan problem- og projektbaseret læring kan anvendes i nye formater baseret på kerneprincipperne i PBL. Samtidig skal det udforske og udvikle nye digitale tilgange, der fungerer i og åbner for nye hybrider af PBL-læringsmodeller.

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Professor Anette Kolmos,
+45 9940 8307
ak@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her