Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Planning for urban sustainability

Forskningsgruppen Planning for Urban Sustainability (PLUS) arbejder med forståelse af by- og landmiljøer, som består af komplekse sammenhænge (biofysiske, sociale og økonomiske), der er centrale i forhold til bæredygtig omstilling.

Forskningsgruppe

Planning for urban sustainability

Forskningsgruppen Planning for Urban Sustainability (PLUS) arbejder med forståelse af by- og landmiljøer, som består af komplekse sammenhænge (biofysiske, sociale og økonomiske), der er centrale i forhold til bæredygtig omstilling.

Forskning 

Forskningsområder 

Byer er centrale steder for innovation, og de giver de bedste muligheder for omstilling mod bæredygtig udvikling. Planlæggende instanser skal udvikles, så de er i stand til at imødegå fremtidens udfordringer og forandre metoder og praktikker, der ikke er bæredygtige i dag.

Hovedområder:

Styring og planlægning af hverdagsliv i byerne i forhold til

  • mobilitet,
  • klimatilpasning,
  • bolig,
  • rumlig ulighed,
  • land-by-forbindelser hvor nyudnyttelse af plads, deltagelse og by-data er i centrum.

Forskningens anvendelse 

Forskningsgruppen uddanner fremtidens planlæggere, der kan bidrage til at skabe mere retfærdigt indrettede byer, der er bedre at bo i. Ved at arbejde med en systemisk, tværfaglig tilgang til hverdagsliv, politik og planlægning kan gruppen planlægge på tværs af administrative siloer.

thumbnail

Planning for Urban Sustainability - AAU TECH

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Planning for Urban Sustainability - AAU TECH

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

Medarbejderne ved PLUS underviser på en række uddannelsesforløb og specialekurser.

PLUS  gør de studerende i stand til at sætte et stærkt aftryk på samfundet
gennem forskningsbaseret undervisning og praktik.

Samarbejde

Forskningens målgruppe

Planlæggere, beslutningstagere og andre urbane aktører, der arbejder med at udvikle metoder til at udvikle bymæssige samfund mod en bæredygtig fremtid.

Eksterne partnere 

AESOP Nordic Planning, ESPON netværket, COSMOBILITIES network, WSP Global, NordForsk, Realdania, offentlige myndigheder og andre universiteter over hele verden.

Nøgleprojekter 

FBO

Undersøgelse af, hvordan boligforeninger, myndigheder og private aktører kan forbedre deres strategiske samarbejde om at nyudvikle sårbare boligområder i Danmark.

AVRA

Merværdi i strategiske klimasamarbejder gennem kortlægning af aktører og lignende metoder.

Kontakt

oplysninger
Kontaktperson
Malene Freudendal-Petersen
Professor
mfp@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her