Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Multisensory experience lab

I Multisensory Experience Lab (ME-Lab) arbejder vi med Virtual Reality, Augmented Reality og oplevelser, der opfattes med flere sanser på en gang. Vi forsker i kombinationer mellem forskellige input- og output-modaliteter i interaktive applikationer. Vi arbejder med udvikling af ny hardware- og softwareteknologi og evaluering af brugeroplevelser.

Forskningsgruppe

Multisensory experience lab

I Multisensory Experience Lab (ME-Lab) arbejder vi med Virtual Reality, Augmented Reality og oplevelser, der opfattes med flere sanser på en gang. Vi forsker i kombinationer mellem forskellige input- og output-modaliteter i interaktive applikationer. Vi arbejder med udvikling af ny hardware- og softwareteknologi og evaluering af brugeroplevelser.

Forskning

Vigtige forskningsområder 

Ved Multisensory Experience Lab (ME-Lab) forskes der i design af sonisk
interaktion for multimodale miljøer, simulering af bevægelse i rum, lydrendering og rumlig opfattelse. Gruppen arbejder med haptiske brugerflader, cinematisk VR og evaluering af brugeroplevelser i multimodale miljøer. Det kan bruges til at udvikle:

  • Nye brugerflader til naturlig interaktion med VR og AR, der er målrettet flere sanser (udover synet)
  • Nye lydteknologier
  • Træning af hverdagsfærdigheder og angsthåndtering for børn med
    særlige behov
  • Substituering af manglende sanser eller understøttelse af allerede fungerende sanser (fx mennesker med høretab eller synshandicappede brugere)
  • Rehabilitering ved hjælp af immersive teknologier

Konkret forskning 

Overordnet set kan arbejdet i ME-Lab  inddeles i tre kategorier:

  • Grundforskning: Målet er at forbedre immersiv teknologi og forstå brugerne (perception, kognition og følelser).
  • Anvendt forskning: Gruppen arbejder med at styrke specifikke brugergrupper ved brug af immersiv teknologi.
  • Kunst og kultur: Gruppen udforsker nye former for kunstnerisk udfoldelse og bevarer vigtig kulturarv ved hjælp af immersiv teknologi.
thumbnail

Multisensory Experience Lab | Mobile Interaction - AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Multisensory Experience Lab | Mobile Interaction - AAU

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

Laboratoriet understøtter uddannelserne Medialogi og Sound and Music Computing.

Samarbejde 

Forskningens målgruppe

Forskningsgruppen anvender deres teknologier indenfor sundhed, rehabilitering, træning, læring, uddannelse og underholdning.

Eksterne partnere 

Kommuner (Rødovre, Frederiksberg, København mfl.), virksomheder, der
er interesserede i at arbejde med immersive teknologier (Oticon, Bang &
Olufsen, Bruel og Kjær, GN resound mfl.) samt en række universiteter
verden over.

Nøgleprojekter

Nordic sound and music computing

Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC) samler ledende internationale lyd -og musikforskere fra de fem nordiske lande. Deltagerne er Aalborg Universitet, Aalto University, KTH Royal Institute of Technology, University of Iceland og University of Oslo. Netværket støttes af Nordforsk.

It’s a dive

‘Individuelle tredimensionelle Rumlige Lyd-displays til immersive virtuelle miljøer’ er et europæisk forskningsprojekt, der drives af Aalborg Universitet København under Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions.

Using virtual reality for populations in need

Dette projekt støttes af Aalborg Universitet, Frederiksberg Kommune, Oticon, GN Resound, Rødovre Kommune, Cool Kids, Konfron og DR.

Kontakt

oplysninger
Kontaktperson
Professor Stefania Serafin,
sts@create.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her