Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Land Management and Governance (LAND)

Forskningsgruppens mål er at optimere processerne omkring planlægning og udvikling af fast ejendom – dvs. minimere tidsspild, undgå unødige økonomiske tab, samt undgå manglende hensyntagen til mennesker og natur.

Forskningsgruppe

Land Management and Governance (LAND)

Forskningsgruppens mål er at optimere processerne omkring planlægning og udvikling af fast ejendom – dvs. minimere tidsspild, undgå unødige økonomiske tab, samt undgå manglende hensyntagen til mennesker og natur.

Forskning

Forskningsområder 

Forskningsgruppen Land Management & Governance (LAND)  har fokus på udviklingsprocessen af by og land, særligt de juridiske aspekter af planlægning, ejendomsdannelse, areal- og ressourceforvaltning, men også disses konsekvenser for ejendomsøkonomi og ejendomsrettigheder. De vigtigste forskningsområder er:

  • Planlægning, jura og ejendomsret
  • Ejendomsdesign, rettigheder og tinglysning
  • Ejendomsdata, registrering og visualisering

Gruppens forskning har stået på siden Aalborg Universitets tilblivelse, og har været en af grundstenene ift. Landinspektøruddannelsen længe før dette.

Anvendelse 

Bedre viden ude i praksis øger chancen for at regler og processer bliver brugt og bliver brugt rigtigt. Forskning i lokalplanjura og vejlovene er et eksempel på dette.

Viden om de lovbestemte processer på området giver grobund for forandring og forbedring af sagsprocesser på fx ejendomsdannelsesområdet.

 

thumbnail

Land Management and Governance (LAND) på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Land Management and Governance (LAND) på AAU

Uddannelse

Studierelateret aktivitet 

Forskningsgruppens primære årsag til at eksistere og dens overordnede mission er at levere forskningsbaseret undervisning til landinspektøruddannelsen.

Her udgør gruppens område et af de emnemæssige hjørnesten i uddannelsen.

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Gruppens forskning henvender sig mest af alt mod kommuner og andre myndigheder, samt landinspektørbranchen og andre, der beskæftiger sig med udvikling og forandring af fast ejendom.

Eksterne partnere 

Gruppen arbejder sammen med landinspektørbranchen og andre, der beskæftiger sig med udvikling og forandring af fast ejendom.

På myndighedsområder samarbejdes der med blandt andet Geodatastyrelsen og kommunerne.

 

Nøgleprojekter:

Sommerhuse og verdensmål

Benyttelse, beskyttelse og planlægning.

Lokalplaner

Virkeliggørelse, konsekvenser og samspil med anden regulering.

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Finn Kjær Christensen

mail: kjaer@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her