Spring til indhold

Forskningsgruppe

Geoinformatik

Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

Forskningsgruppe

Geoinformatik

Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

Forskning 

Vores brug af land- og havområder er under pres fra befolkningstilvækst, økonomisk udvikling og klimaforandringer. Derfor er det nødvendigt at regulere udfra vidensbaseret arealforvaltning, der er baseret på gedigne data og innovative analytiske redskaber og modeller.

Gruppens forskning spænder over arealplanlægning, arealforvaltning, maritim arealdækning, forskning i klimaforandringer, migrationsmodeller, forandring af landdække, borgerinddragelse, mobilitetsstudier, digital regeringsførelse, urbane strukturer og livsforløb, SDI, satellitpositionering, geodæsi, remote sensing og matrikelvæsen.

Resultater

  • Gruppen arbejder med promovering af Galileo i Danmark til at understøtte brugen af præcis, satellit-baseret positionering, navigation og timing, mobilitet og droner.
  • Vi arbejder også med at fremskynde brugen af mere bæredygtige mobilitetsløsninger.
  • Derudover indsamler vi viden om fremtidige land/maritime ressourcer, befolknings / migrationsmønstre, borgerinvolvering i miljøovervågning og beslutningstagning.
thumbnail

Geoinformatik på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Geoinformatik på AAU

Uddannelse

Studierelateret aktivitet 

  • TECH Talents (kooordinering iKøbenhavn)
  • Undervisning i GNSS-positionering og referencerammer i relation til Galileo og DANGO
  • Landinspektøruddannelse
  • Byplanlægning, arealforvaltning, bæredygtig mobilitet, forsknings-praksis
  • Redskaber og modeller til geo-computing

Samarbejde

Forskningens målgruppe

Størstedelen af vores forskning er støttet af EU og har internationale perspektiver. Derudover er vores brugere miljøanalytikere- og praktikere samt beslutningstagere / politikudviklere, der arbejder med samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med bæredygtighedsmålene (SDGerne).

Eksterne partnere

SDFE, DMI, NIRAS, Geoforum, Nordregio, IIASA, PIK, IOW, Turku University, Oldenburg University, GST, DHI Gras, DTU, Aarhus Universitet, Hermes Traffic Intelligence. RUC, University of South Australia, University of Nürtingen/Geislingen, Copenhagen municipality, By og Havn, Lets’go, Bycyklen, travelplanner.dk, Byplanlægningsfiormaer som LE34, Den Danske Landinspektørforening

BONUS BASMATI

Udvikling af integrerede og innovative løsninger til maritim arealplanlægning.

FUME

Forskning i mønstre, motivationer og modaliteter forbundet med migration på forskellige geografiske planer.

DANGO

Projekt, der skal fremskynde brugen af Galileo High Accuracy Service til geodætiske transformationer i en dansk kontekst.

Publikationer

Kontakt

Forskningsgruppeleder
Jamal Jokar Arsanjani, Professor
Kontaktoplysninger
+45 9356 2323
jja@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her