Spring til indhold

Geodæsi

Gruppen arbejder med forskning indenfor teoretisk, satellitbaseret og fysisk geodæsi. Forskningsgruppen for Geodæsi udvikler også signalbehandling, data-model fusion og metoder til assimilering af data.

Geodæsi

Gruppen arbejder med forskning indenfor teoretisk, satellitbaseret og fysisk geodæsi. Forskningsgruppen for Geodæsi udvikler også signalbehandling, data-model fusion og metoder til assimilering af data.

Forskning 

Forskningsområder 

Gruppens kerneforskning handler om nøjagtig måling og forståelse af tre af Jordens fundamentale egenskaber: dens geometriske form, den orientering i rummet og dens tyngdefelt samt den måde de kan variere over tid.

Assimilering af multi-sensor satellitbaseret geodæsi og data fra observation af Jorden med henblik på at udvikle bedre modeller af atmosfæren og Jordens systemer.

  • Behandling af GNSS data for positionering og atmosfærisk fjernmåling.
  • Behandling af satellitdata om tyngde- og højdemåling.
  • Udvikling af signalbehandling og Bayesiske modeller.

Resultater 

  1. Forbedrer modellerne af Jordens systemer, så de afspejler
    klimaforandringerne mere nøjagtigt og reducerer usikkerhederne ved simulationer og forudsigelser
  2. Udvikler nøjagtige GNSS-løsninger til at lokalisere objekter og satellitter i kredsløb
  3. Producerer satellitdata med observationer af Jorden fra niveau 1 (rådata) til niveau 3 (klar til brug).
thumbnail

Geodæsi - AAU Tech

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Geodæsi - AAU Tech

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

Gruppen underviser i alle fag, der har at gøre med landmålingsteknik, måling af Jordens egenskaber og kortlægning af objekter.

De underviser desuden i matematiske emner som mindste kvadrater, signal behandling og data-model fusion.

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Forskningen er især interessant for alle, der arbejder med hydrologi og vejrmodeller og vejrudsigter såvel som brugere, der har behov for lokaliserings- og navigationsløsninger eller rumlige kort og databaser.

Eksterne partnere 

Kortlægningsbureauer, landmålingsvirksomheder, rumagenturer,
geodætiske dataudbydere (landmåling, hydrografi, navigation), hydrologi- og vejrinstitutter, lokale og globale NGO’er, der arbejder med vand og fødevarer.

Nøgleprojekter:

DFF2 PROJECT DANSK-LSM

Projektet omhandler at udvikle effektive multi-sensor dataassimilerings-modeller til at integrere satellitobservationer af Jorden i modeller af Jordens overflade.

H2020 DOWN2EARTH

Projektet adresserer de forskellige udfordringer i forbindelse med vandmangel, som følge af klimaforandringerne i de tørre områder på Afrikas Horn.

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Ehsan Forootan, Professor
efo@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her