Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Det Danske Center for Miljøvurdering

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) er Europas største forskningscenter indenfor området. Forskningen kommer med konkrete bud på vurdering af konsekvenserne ved beslutninger om bæredygtighed.

Forskningsgruppe

Det Danske Center for Miljøvurdering

Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) er Europas største forskningscenter indenfor området. Forskningen kommer med konkrete bud på vurdering af konsekvenserne ved beslutninger om bæredygtighed.

Forskning 

Forskningsområder 

DCEA arbejder i krydsfeltet mellem miljøvurdering, beslutningstagning og aktørinddragelse. Hovedfokus er at forstå, forbedre og påvirke beslutningsprocesser gennem bedre beslutningsgrundlag
og inddragelsesprocesser, der understøtter bæredygtighed.

Hovedområderne er:

 • Miljø- og social konsekvensvurdering
 • Industriel økologi og livscyklusvurdering
 • Regeringsførelse, beslutningstagning og aktørinddragelse
 • Integrering og understøttelse af bæredygtighedsmålene
 • Digitalisering og bæredygtighed

Forskningens anvendelse 

Gennem forskning, uddannelse og out-reach indenfor miljøvurdering og
beslutningsprocesser er DCEA dedikeret til at fremme og skabe bæredygtighed i virksomheder og i samfundet. Målet er at imødegå klimakrisen og understøtte opnåelse af FNs verdensmål for bæredygtig
udvikling.

Dette kræver:

 • fagligt solide vurderinger af konsekvenser af bæredygtighed
 • forståelse for de processer, vurderinger indgår i og påvirker
 • engagement med praksis
thumbnail

Det Danske Center for Miljøvurdering - AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Det Danske Center for Miljøvurdering - AAU

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

DCEA koordinerer og underviser primært på ingeniøruddannelsen Urban,
Energy and Environmental Planning, herunder de internationale kandidatuddannelser i Environmental Management and Sustainability
Science. Desuden koordinerer og underviser DCEA på den danske efteruddannelse i VVM samt i international kapacitetsopbygning.

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Politikere, ledere, samt plan- og miljømedarbejdere i myndigheder og virksomheder i hele verden samt NGOer og forskere.

Eksterne partnere 

En bred vifte af partnere:

 • Myndigheder
 • Virksomheder i alle størrelser
 • Private rådgivere
 • NGOer i alle størrelser
 • Forskningsinstitutioner verden over.

Nøgleprojekter 

MILJØ++

Ambitiøst samarbejde, hvor DCEAs forskning har vist vejen til nye innovative løsninger på industrielle symbioser, planlægning af grøn vækst og dokumentation af grønne forretningsmodeller.

Livscyklusvurdering af aluminiumproduktion i grønland

DCEAs forskning kvalificerede beslutningsgrundlaget med miljøberegninger i dette projekt

Placeringen af det radioaktive affald i danmark

Her spillede DCEAs forskning en vigtig rolle i et kritisk bidrag omkring undersøgelse af sociale konsekvenser på berørte lokalsamfund.

Kontakt

oplysninger
Forskingsgruppeleder
Professor Lone Kørnøv,
+45 2310 4448
lonek@plan.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her