Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Centre for Blue Governance

En multidisciplinær forskningsgruppe som fokuserer på interaktionerne mellem mennesker og havet.

Forskningsgruppe

Centre for Blue Governance

En multidisciplinær forskningsgruppe som fokuserer på interaktionerne mellem mennesker og havet.

Forskning 

Vision

Politiske og miljømæssige ændringer påvirker og ændrer relationen mellem mennesker og havet. Centre for Blue Governance søger at forstå indbyrdes forbundne kulturer og relationer til havmiljøer, rum og ressourcer, og hvordan politiske og miljømæssige ændringer og deres respektive virkninger manifesterer sig. I Centre for Blue Governance analyseres, hvordan kystsamfund, regeringer, internationale organisationer og industrien tilpasser sig, samt søger at ændre og styre disse ændringer. Gennem vores forskning sigter vi mod at fremme samfundsvidenskab inden for Blue Governance og udvikle innovative tilgange, både teoretiske og anvendte, der er i overensstemmelse med principperne om bæredygtighed, demokrati og legitimitet.

Forskningens anvendelse

Vores mål er at understøtte en tilgang til ’Blue Governance’, der bidrager til bæredygtighed, demokrati og legitimitet. For at opnå dette, bestræber vi os på at:

  • opbygge et netværk af forskere, der arbejder med ’Blue Governance’ problematikker
  • udvikle metoder og teorier, der kan slå bro mellem discipliner og institutioner
  • være i aktivt samspil med de(t) berørte samfund ved effektivt at engagere os med samfundet for at sikre relevansen, brugen og optagelsen af forskning til implementering af tilgange og metoder.
     

Forskningstemaer:

De sammenvævede og overlappende måder, hvorpå naturlige og menneskelige processer og aktiviteter finder sted i hav- og kystmiljøer som interagerer med kysten og havet, udgør specifikke og unikke udfordringer for deres forvaltning. Mange forvaltningsordninger overføres imidlertid direkte fra jordbaserede sammenhænge uden hensyntagen til specifikke og komplekse forskelle fra og hav- og kystmiljøers forhold. For at imødegå de mange udfordringer og begrænsningerne i de eksisterende ordninger er vores forskning organiseret i tre indbyrdes forbundne forskningstemaer:

Institutionelle dynamikker

Kystnære samfund

Demokratisk deltagelse og forankring

thumbnail

Centre for Blue Governance at AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Centre for Blue Governance at AAU

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Forskningen er interessant for alle havets interessenter og brugere.
Også de, der er økonomisk eller kulturelt afhængige af havets og kystens
ressourcer og havets miljø - såsom lokalsamfund, private virksomheder,
forvaltere, beslutningstagere, myndigheder og ikke-statslige organisationer.

Eksterne partnere 

  • Kystnære samfund og interessenter fra den maritime sektor
  • Globalt netværk af universiteter
  • Globale og nationale netværk af offentlige og private institutioner

Nøgleprojekter

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Lektor Kristen Ounanian
+45 99407372
kristen@plan.aau.dk
Sociale medier
LinkedIn
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her