ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Centre for Blue Governance

Centre for Blue Governance er en samfundsvidenskabelig, tværfagligt orienteret forskningsgruppe, der har fokus på interaktionerne mellem mennesker og havet. Med blik for legitimitet, demokrati og bæredygtighed i forbindelse med forvaltning, søger vi en bedre forståelse af menneskelige strategier som respons på sociale, økonomiske, miljømæssige og politiske forandringer.

Forskningsgruppe

Centre for Blue Governance

Centre for Blue Governance er en samfundsvidenskabelig, tværfagligt orienteret forskningsgruppe, der har fokus på interaktionerne mellem mennesker og havet. Med blik for legitimitet, demokrati og bæredygtighed i forbindelse med forvaltning, søger vi en bedre forståelse af menneskelige strategier som respons på sociale, økonomiske, miljømæssige og politiske forandringer.

Forskning 

Vision 

Politiske og miljømæssige forandringer påvirker og ændrer relationen
mellem mennesker og havet. I Centre for Blue Governance (CBG) søger vi at forstå kulturer og deres tilknytning til marine miljøer, steder og ressourcer, og hvordan politiske og miljømæssige forandringer - og deraf afledte påvirkninger - manifesterer sig.

Fokus for centrets forskning er, hvordan kystnære samfund, myndigheder, internationale organisationer og maritime sektorinteresser enten tilpasser sig eller søger at ændre eller styre disse forandringer.

Forskningens anvendelse

Forskningsgruppens mål er at understøtte en tilgang til ’blue governance’, der bidrager til bæredygtighed, demokrati og legitimitet. For at opnå dette, bestræber vi os på at:

  • opbygge et netværk af forskere, der arbejder med ’blue governance’ problematikker
  • udvikle metoder og teorier, der kan slå bro mellem discipliner og
    institutioner
  • være i aktivt samspil med de(t) berørte samfund

Forskningstemaer 

De sammenvævede og overlappende måder, hvorpå naturlige og menneskelige processer og aktiviteter interagerer med kysten og havet, udgør særlige udfordringer for deres forvaltning. For at adressere de forskellige eksisterende udfordringer og begrænsninger er vores forskning inddelt i tre nært forbundne hovedområder:

Institutionelle dynamikker

Kystnære samfund

Demokratisk deltagelse og forankring

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Samarbejde 

Forskningens målgruppe 

Forskningen er interessant for alle havets interessenter og brugere.
Også de, der er økonomisk eller kulturelt afhængige af havets og kystens
ressourcer og havets miljø - såsom lokalsamfund, private virksomheder,
forvaltere, beslutningstagere, myndigheder og ikke-statslige organisationer.

Eksterne partnere 

  • Kystnære samfund og interessenter fra den maritime sektor
  • Globalt netværk af universiteter
  • Globale og nationale netværk af offentlige og private institutioner

Aktuelle projekter 

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Professor Jan van Tatenhove
+45 9356 2084
tatenhove@plan.aau.dk
Sociale medier
LinkedIn

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

Læs mere her