Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

TECH CENTER

Center for Bæredygtighed og Digital Transformation

Center for Bæredygtig og Digital Transformation (TECH4SDT) arbejder for at promovere forskning, uddannelse, og praksis, der fokuserer på sociale, økonomiske, og miljømæssige elementer af bæredygtighed i design, produktion, vurdering, og ibrugtagen af digitale teknologier. Centrets arbejde foregår internt ved AAU samt eksternt med samfundsaktører, erhvervslivet, og andre.

TECH CENTER

Center for Bæredygtighed og Digital Transformation

Center for Bæredygtig og Digital Transformation (TECH4SDT) arbejder for at promovere forskning, uddannelse, og praksis, der fokuserer på sociale, økonomiske, og miljømæssige elementer af bæredygtighed i design, produktion, vurdering, og ibrugtagen af digitale teknologier. Centrets arbejde foregår internt ved AAU samt eksternt med samfundsaktører, erhvervslivet, og andre.

Fokus

Digitale transformationer skaber ikke kun ny værdi, men også nye muligheder for bæredygtige løsninger der involverer det danske samfund, den offentlige sektor og industrien. Ved at udforske disse muligheder tager TECH Centeret for Bæredygtig og Digital Transformation (TECH4SDT) udgangspunkt i behovet for en dybtgående transformation for at sikre en bæredygtig fremtid for alle. Den nødvendige transformation bør samtidig være bæredygtig og digital og omfatte en mangfoldighed af sociale, miljømæssige og teknologiske elementer, der udgør grundlaget for menneskers praksis for at leve i en fælles verden. For at opnå denne transformation kræves forskellige perspektiver og ekspertise. Derfor bestræber centeret sig efter at bringe den akademiske bredde af sine forskningsemner i spil for at diskutere og udvikle digitale teknologier og løsninger, der opfylder aktuelle behov og understøtter overgangen til mere bæredygtige samfund.

Centerets aktiviteter er rettet mod det følgende:

  1. Kortlægning af det nyeste inden for forskning og praksis der kombinerer bæredygtighed og digitalisering.
  2. Generering af nye ideer for at fremme det overordnede mål om en bæredygtig og digital transformation, med særlig opmærksomhed på praksisser nødvendige i en fælles verden.
  3. Produktionen af materiale der kan understøtte udviklingen af kompetencer, der samler bæredygtighed og digitale teknologier i forskning og samfundet som helhed.
  4. Styrkelsen af tværfaglige forskningsforslag om centerets kerneemner.
  5. Muliggørelsen for forskere, studerende, erhvervslivet, og samfundet til at udforske og eksperimentere med nye måder at tænke på bæredygtige og digitale transformationer.
     

Om os

Centeret blev etableret i 2021, og er et samarbejde mellem de fire institutter på det Tekniske Fakultet for IT og Design. Centeret sigter mod at igangsætte, koordinere og fremme synergier mellem alle interesserede parter, både inden og uden for Aalborg Universitet (AAU).

Gennem en samarbejdsorienteret tilgang søger centeret at fremme vidensdeling, opfordre til tværfagligt samarbejde og facilitere en fælles indsats for en bæredygtig og digital transformation.

Samarbejde

Centeret søger samarbejde med forskere, industri, offentlige organisationer og offentligheden. Udover de eksisterende samarbejder mellem AAU og dets forskere støtter vi gerne aktiviteter, der muliggør bæredygtige digitale transformationer for en fælles fremtid, der er god for alle.

Centeret erkender vigtigheden af fælles arbejde og tværfaglige partnerskaber for at skabe meningsfulde ændringer. Ved at engagere sig med en bred vifte af interessenter sigter centret mod at fremme samarbejder, der udnytter ekspertise, ressourcer og forskellige perspektiver til at håndtere de komplekse udfordringer inden for bæredygtighed og digitalisering. Sammen kan vi arbejde imod at skabe en fremtid, der ikke kun er teknologisk avanceret, men også bæredygtig og retfærdig for alle.

Introduktion til bæredygtighed og digitalisering

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

NYT FORSKNINGSCENTER SKAL STÅ I SPIDSEN FOR BÆREDYGTIG OG DIGITAL TRANSFORMATION

En gruppe forskere på tværs af Aalborg Universitet tager et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid, når de med et nyt forskningscenter står i spidsen for at sætte digitalisering og bæredygtighed på dagsordenen. Målet med centeret er at danne et solidt grundlag for en bæredygtig og digital transformation af samfundet.

Læs mere

Styregruppe

Kontakt

information
Adresse
Rendsburggade 14, 1.430
9000 Aalborg
Denmark