Spring til indhold

Forskningsgruppe

Automation & control

Sektionen arbejder med beslutningsmekanismer, der former fremtiden i ønskede retninger. Fysisk information bliver omdannet til digital data og behandlet af en algoritme. Resultatet er information om, hvordan man kan påvirke omgivelserne.

Forskningsgruppe

Automation & control

Sektionen arbejder med beslutningsmekanismer, der former fremtiden i ønskede retninger. Fysisk information bliver omdannet til digital data og behandlet af en algoritme. Resultatet er information om, hvordan man kan påvirke omgivelserne.

Forskning 

Sektionens forskning er fokuseret på to applikationsdrevne områder:
autonome systemer og industriel kontrol. Derudover et teoretisk forskningsområde: optimering.

Autonome systemer omfatter forskning inden for industriel anvendelse af robotter, hjælperobotter, satellitter, ubemandede fly og skibe. Der er fokus på mobile autonome fartøjer - eller robotter, der bevæger sig på jorden, flyver eller sejler. Nøgleområderne er lokalisering, ruteplanlægning, sikkerhed og interaktion mellem robotter og mennesker.

Industriel kontrol samler applikeret optimering, kontrol og sikkerhedsanalyse. Her er der fokus på at anvende styringsteknologi til industrielle produkter. Det vil typisk omhandle vandinfrastruktur, smarte forsyningsnetværk og smarte bygninger.

Optimering omfatter polynomial optimering, stokastisk optimering, optimal kontrol, maskinlæring, sikker optimering og numeriske metoder til stabilitets- og sikkerhedsanalyse. Her udvikles algoritmer, der optimerer dynamiske systemers adfærd i forhold til energi, slitage på komponenter eller udbytte.

Forskningens anvendelse 

Robotics: Formålet med forskningen er at videreudvikle autonome robotter og få dem til at fungere sammen med mennesker. Det gøres ved at generere robot-handlinger, der interagerer med brugere - også kaldet hjælpe- og interaktionsrobotter.

Kontrol: Målet er at udvikle algoritmer til at kontrollere komplekse systemer såsom smart grids og vandforsyning. Forskningen spænder fra isoleret reguleringsdesign til design af kontrol af store systemer.

thumbnail

Automation & Control på AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Automation & Control på AAU

Samarbejde 

Eksterne partnere 

Sektionen har tradition for og erfaring i at samarbejde med partnere i industrien, offentlige myndigheder, universiteter over hele verden og andre institutter på AAU. Fx er to af professorerne også ansat som ingeniører hos hhv. Grundfos og Danfoss.

Sektionen samarbejder med Grundfos om vandforsyning; med Danfoss og Lodam om køleteknologi; med Vestas og Ørsted om løsninger inden for vindenergi; med Blue Ocean Robotics og Nilfisk om autonome robotter. Med DEIF og Alfa Laval samarbejdes om vand og elektrisk forsyning med optimal ressourcelevering samt industriel automation.

Forskningspartnere 

DTU COMPUTE, DTU ELEKTRO, DTU WIND, SDU Mærsk Mc-Kinney Møller
Institute, Steno Diabetes Center, University of Cambridge, University of Oxford, University of Strathclyde University of Groningen, CNRS, Stavanger Universitet og Universitat Politècnica de Catalunya.

Projekter 

Plug and play process control (P3C)

Projektet har udviklet et nyt koncept for proceskontrol, der tillader styringssystemet at selv-rekonfigurere, når det bliver tilsluttet en intelligent sensor.

Efficient distribution of green energy (edge)

Projektet omhandler forbedret integration af vindenergi i elnettet gennem effektiv koordinering af både elproduktion og forbrug. Projektet udviklede særligt stramme måder til at styre energiflowet mellem forbrugere og producenter, der er forbundet til elnettet.

Water infrastructure laboratory

Et laboratorie, der gør det muligt at forske i vandinfrastrukturer. Laboratoriet er i stand til at simulere vandforsyningsnetværk, spildevandsnetværk og fjernvarme samt forbindelserne til energinettet og internettet.

Kontakt

Sektionsleder
Rafael Wisniewski, Professor
Kontaktoplysninger
+45 9940 8762
raf@es.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her