Spring til indhold
ForsideForskningForskningsgrupper

Forskningsgruppe

Arkitektur, bæredygtighed og tektonik

Byggesektoren er ansvarlig for en væsentlig del af vores samlede CO2-aftryk og har et meget stort ressourceforbrug. Samtidig har kvaliteten af bygninger og det miljø, de skaber, stor betydning for vores livskvalitet. Gruppen arbejder med at få disse to udfordringer til at harmonere.

Forskningsgruppe

Arkitektur, bæredygtighed og tektonik

Byggesektoren er ansvarlig for en væsentlig del af vores samlede CO2-aftryk og har et meget stort ressourceforbrug. Samtidig har kvaliteten af bygninger og det miljø, de skaber, stor betydning for vores livskvalitet. Gruppen arbejder med at få disse to udfordringer til at harmonere.

Forskning 

Baggrund 

Byggeriet står i dag for ca. 40 procent af vores samlede CO2-aftryk. Der er
derfor brug for nye materialer, nye konstruktionsmetoder og nye måder
at designe interaktionen mellem brugere og det bebyggede miljø. Det giver nye udfordringer i forhold til at kunne producere attraktiv hverdagsarkitektur og skabe sunde miljøer, der er gode at bo i.

Forskningsområder 

Forskningsgruppen arbejder med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for
bæredygtighed, inddelt i miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Arbejder bl.a. med

  • Reducering af CO2-aftrykket ved at producere og drive bygninger, inkl. fx brugeradfærd og kvalitet af indeklima.
  •  Konsekvenserne for hverdagens arkitektur ved brug af nye, bæredygtige materialer og konstruktionsmetoder, intelligente computersimuleringer i designprocessen samt robotter i produktionen af bygninger.
  • Det bebyggede miljøs betydning for vores sundhed, fx stress og andre relaterede tilstande.

Uddannelse 

Studierelateret aktivitet 

Underviser i integreret design, der kombinerer arkitektoniske og ingeniørmæssige designfærdigheder. Teknisk viden og indsigt er grundlaget for at skabe god arkitektur og gode designfærdigheder, som er en forudsætning for at skabe succesfulde tekniske løsninger.

Den viden og de færdigheder, vi giver videre til vores studerende, er en effektiv måde at gøre vores forskning tilgængelig og brugbar for samfundet.
thumbnail

Arkitektur, bæredygtighed og tektonik - AAU

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Arkitektur, bæredygtighed og tektonik - AAU

Samarbejde 

Målgrupper 

Forskningen er især interessant for ejere og brugere af bygninger,
aktører i byggebranchen (arkitekter, ingeniører, andre rådgivere, entreprenører, udviklere, myndigheder, lovgivere osv.)

Eksterne partnere 

Lego, Randers tegl, Weber, Densit, Keflico, CF Møller Architects, CCO Architects, JHA, Velux, festo, T.U. Berlin, Lund University, Kunstakademiets Arkitektskole, Green Building Council, MOE Engineers, Arkitema Arcitects.

Nøgleprojekter 

Robotter og computer-simuleringer 

Eksperimenterende og metodiske studier af, hvorledes mennesker og robotter kan arbejde sammen i kreative designprocesser for at styre samskabelse i ideudvikling og fremstillingsprocesser - både på tegnestuen og på byggepladsen.

Arkitektur og livskvalitet

Projektet undersøger, hvordan forskellige rum påvirker stress, sundhed og velvære hos mennesker.

Kriterier for sundhed og velvære ved DGBN-certificering

Udvikling af nye kriterier for eksisterende DGNB certifikationer med henblik på øget fokus på sundhed og velvære i bebyggede miljøer.

Termisk adaptive arkitektoniske hylstre

Eksperimenterende og metodiske studier af, hvordan man kan skabe en subjektiv opfattelse af varme i bygninger og, hvordan denne viden kan oversættes til energitilpassende arkitektoniske klimaskærme.

Kontakt

Forskningsgruppesleder
lektor Lea Holst Laursen
Kontaktoplysninger
+45 9940 7144
llhl@create.aau.dk
laboratorie, to personer i hvide kitler

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

laboratorie, to personer i hvide kitler
Læs mere her