tech som arbejdsplads

På Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) møder du omkring 700 højt kvalificerede kolleger, der brænder efter at levere universitetets kerneopgaver: undervisning, forskning og samarbejde med det omgivende samfund. Kerneopgaverne løses i forening med vores 5000 dygtige studerende, som gennem problem- og projektbaseret læring tilegner sig viden til at komme ud i verden og gøre en forskel - nu og i fremtiden.

Fakultetets studerende og ansatte kommer fra både Danmark og resten af verden, så vi arbejder i et internationalt miljø med rig lejlighed til at sparre og samarbejde med kolleger fra alle verdens kroge. 

Med et højt fagligt niveau sigter vi selvfølgelig mod stjernerne, men har samtidig fokus på, at fakultetet skal være være et godt sted at være. Vi bakker hinanden op og sikrer, at der er balance mellem arbejds- og privatliv. Som en vores vores forskere siger: ”Jeg oplever i høj grad den kultur, at "jeg hjælper dig, og mon så ikke der er en anden, der hjælper mig på et tidspunkt." Altså sådan, at det går nok op i det store kosmiske regnskab."

MØD EN FORSKER

Forskere fortæller ... Bl.a. om, hvordan det er at arbejde på Det Tekniske Fakultet for IT og Design - både med de private og de professionelle briller på. 

Vi tager godt imod 

Vi tror på, at forventningsafstemning kan være med til at give tryghed og arbejdsglæde i hverdagen. Derfor udarbejder vi onboarding-programmer til vores nye medarbejdere, så de får et grundigt indblik i AAU både som organisation og som arbejdsplads. For at sikre et arbejdsmiljø med god kommunikation inviteres nyansatte til 1:1-samtaler med relevante kolleger og til løbende samtaler med nærmeste leder. 

For udenlandske medarbejdere gælder der ofte særlige spørgsmål og udfordringer. Derfor har vi på universitetet International staff unit, som hjælper og rådgiver internationale medarbejdere både før og efter ankomsten til Danmark.

Vi støtter dig i din karriere

Som universitet har vi en indgroet respekt for viden og sætter selvfølgelig en ære i at sikre vores medarbejdere mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig, bl.a. gennem AAU Kompetenceudvikling, særlige mentorordninger mv. 

Forskningsstøtte

På forskningssiden har vi på alle TECHs institutter lokalt ansatte fundraisere, som hjælper forskerne med hjemtag af midler til projekter, bl.a. gennem rådgivning om relevante private og offentlige fonde, formalia i forbindelse med ansøgninger, gennemlæsning og vurdering af ansøgninger mv. De lokale fundraisere arbejder tæt sammen med den centrale AAU-enhed F&P - Fundraising og Projektledelse, som har stor ekspertise i rådgivning og støtte til forskningsmiljøer på hele universitetet. 

Når projekter hjemtages, er der ligeledes juridisk hjælp at hente ved Kontraktenheden, som bistår med rådgivning, varetager forskernes og universitetets interesser og sikrer, at lovgivningen overholdes.

UNDERVISNINGSFORMEN / PBL

Vores forskere og studerende arbejder med udgangspunkt i virkelighedens problemstillinger. Den problemorienterede tilgang og et tæt samarbejde med erhvervslivet og offentlige institutioner er grundstenen i vores arbejde. Læs mere om problembaseret læring (PBL).

FÆLLESSKABER – OGSÅ I FRITIDEN

Vi har en klar ambition om at skabe gode sociale rammer for vores medarbejdere. AAU har derfor en række tilbud som fx universitetets kunstforening Skråningen, universitetets store årsfest for ansatte og studerende samt forskellige sportsarrangementer som den årlige DHL-stafet, hvor mange hundrede AAU'ere tradtionelt mødes til fælles motion og samvær. 

Få mere at vide / se også