AAU logo

TECH

Akademisk Råd

Det Akademiske Råd ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design har ifølge vedtægterne for AAU ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave:

 • at godkende strategiplan for hovedområdet efter indstilling fra dekanen og inden for rammerne af den strategi, der fastlægges på institutionsniveau,
 • at udtale sig om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling,
 • at drøfte og indstille budget for hovedområdet til dekanen, herunder i forhold til stillingsallokeringer,
 • at nedsætte sagkyndige udvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger,
 • at tildele ph.d.- og doktorgrader,
 • at fastlægge retningslinjer til fremme af en god videnskabelig praksis og for behandling af sager om videnskabelig uredelighed,
 • at afgive udtalelser vedrørende den fysiske udbygning,
 • at arbejde for diversitet og ligebehandling i forskning og undervisning samt
 • at rådgive dekanen i spørgsmål om kvalitetssikring af ph.d.-uddannelser og øvrige uddannelser ved hovedområdet.
   

Akademisk råds intranet


Har du spørgsmål vedrørende Akademisk råd, er du velkommen til at kontakte

Menu for Akademisk råd
Genveje