nyhed

Vil være europamester i bæredygtig plast

Vil være europamester i bæredygtig plast

Plastaffald er et af tidens store miljømæssige problembørn. Hvis affaldet håndteres korrekt, kan det imidlertid være en nyttig ressource, som kan give nye forretningsmuligheder. Det har aktørerne i et nyt samarbejdsprojekt sat sig for at bevise i det, de kalder Europas førende plastsymbiose

Plast figurerer ofte i medierne som problematisk affald, og der er bred enighed om, at vi skal gentænke vores anvendelse af plast. Men plast er også et vigtigt materiale med en masse muligheder. Derfor er forskere fra Aalborg Universitet gået sammen med en række relevante aktører for at forvandle affaldet til en nyttig ressource, der – håndteret korrekt – kan give nye, gode forretningsmuligheder.
 

En ambitiøs, men realistisk satsning

Projektet finder sted i Aalborg, nærmere bestemt i Aalborgs østlige bydel med postnummer 9220, og her er ambitionerne høje. Målet er nemlig at blive førende på området i hele Europa.

– Det er ambitiøst at gå efter at blive Europas førende plastsymbiose, men der er mange gode kræfter i og omkring Aalborg, der engagerer sig i visionen om bæredygtige cirkulære løsninger, så vi tror fuldt og fast på det, siger AAU-forsker Lone Kørnøv, som er projektleder.

Aalborg Øst har ifølge Lone Kørnøv et godt udgangspunkt for at nå målet. Der er en stærk tradition for samarbejde i symbioser, der er engagerede virksomheder med plastressourcer i området, der er god infrastruktur og et affaldssorteringsanlæg, der er tæt tilknytning til anerkendte forskere på Aalborg Universitet, og der er vigtig deltagelse fra Aalborg Havn og Erhvervsnetværk 9220, som begge har stor fokus på at gøre miljø til en fordel. Endelig er der god opbakning fra Aalborg Kommune i forhold til at sikre gode rammevilkår.

Jesper Raakjær, udviklingschef på Aalborg Havn, som er part i projektet, ser også et stort potentiale.

– Der er helt oplagte muligheder for at skabe nye forretningsmuligheder på plastområdet. Og Aalborg Øst har de helt rigtige forudsætninger for at omsætte mulighederne til vækst og arbejdspladser i 9220, konstaterer Jesper Raakjær, udviklingschef på Aalborg Havn.

En anden aktør i projektet er Hustømrerne A/S, der også ser det som en pligt at bidrage til håndtering af samfundets miljøudfordringer.

– Det er et fælles ansvar at gøre noget ved plastproblemerne, og det her projekt er en af måderne, hvor byggebranchen kan gøre en forskel. Der er masser af plast på byggepladserne, og det vil vi gerne være med til at tage ansvar for at håndtere på en god måde, udtaler kundechef i Hustømrerne A/S, Peter Vangsted Kristensen.
 

Økonomi og miljø skal gå hånd i hånd

Ifølge Lone Kørnøv ligger det helt centralt i visionerne for projektet, at økonomi og miljø skal gå hånd i hånd. De nye løsninger skal være økonomisk attraktive for deltagende virksomheder, og så skal bæredygtigheden af forretningsudviklingen løbende vurderes gennem livscyklustænkning og efterfølgende dokumenteres. Symbiosesamarbejdet går derfor blandt andet ud på at udvikle principper for håndteringen af plast i bydelen, som vil gøre løsningerne førende i Europa.

Også Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast, Aage Vestergaard Larsen, deltager i samarbejdet og ser et stort potentiale i projektet:

– Idéen om, at en hel bydel skal øge genanvendelsen af plast markant er både uafprøvet og ambitiøs. Endvidere har plastsymbiosen som mål at opnå en kvalitet i den genanvendte plast, som gør, at plasten vil kunne bruges som et mere miljørigtigt og pris-attraktivt alternativ til en ny vare. Ovenstående tiltaler os som virksomhed og derfor bakker vi fuldt op og involverer os i projektet, udtaler Gitte Buk Larsen fra Aage Vestergaard Larsen.

 

Fakta:

  • Det stærke samarbejde mellem virksomheder, universitet og myndigheder er resultatet af en workshop, der blev afholdt på Aalborg Havn den 14. august 2018.
     
  • Workshoppen var arrangeret i regi af det EU-støttede projekt Bæredygtige Synergier, der har til formål at skabe vækst gennem bedre anvendelse af restprodukter og industriaffald i postnummer 9220.
     
  • Deltagere i workshoppen var bl.a. Aage Vestergaard Larsen, Gibo Plast, Hustømrerne og Bygma, der alle ser behov og muligheder i en bedre håndtering af plast. Derudover deltog Aalborg Kommune, Aalborg Renovation, House of Energy, Aalborg Havn og forskere fra Aalborg Universitet.

 

Kontakt

Professor Lone Kørnøv, AAU, projektleder, lonek@plan.aau.dk, tlf. 9940 8287
Jesper Raakjær, udviklingschef Aalborg Havn, jr@aalborghavn.dk, tlf. 29207202
Nelly Sander, pressekontakt AAU, nsa@adm.aau.dk, tlf. 9940 2018