nyhed

To unge aalborgensere skal forbedre matematikundervisning i Sydafrika

To unge aalborgensere skal forbedre matematikundervisning i Sydafrika

I et land med få matematiklærere har et online matematikprogram vist sig at have succes med at få flere børn til at bestå deres matematikeksaminer. Der er bare ét problem: De fleste skolers internet er så dårligt, at de knap nok kan bruge programmet. To studerende fra Aalborg Universitet er i Cape Town for at finde en løsning

Den sydafrikanske uddannelsesorganisation Green Shoots har bedt to IT-studerende, Christian Liboriussen og Ivan Gammeljord, om hjælp. De to unge mænd færdes til daglig på Aalborg Universitet, hvor de læser en kandidatuddannelse i networks and distributed systems. Men nu er de i Sydafrikas næststørste by for at finde ud af, hvordan de kan skabe et system, som kan give flere børn problemfri adgang til kvalitetsundervisning i matematik. 

 

Dårligt internet står i vejen for digital matematik

Sydafrika har få højtkvalificerede matematiklærere, så 160 skoler bruger et digitalt undervisningsprogram i matematik, som er udviklet af organisationen Green Shoots. Programmet er lykkedes med at få andelen af børn, der består deres matematikeksamen i 6. klasse, til at stige med 26,7 procent om året. Desværre står vaklende internetforbindelser i vejen for at styrke succesen yderligere.

Det bliver derfor de to aalborgensiske studerendes job at finde en løsning, som gør det muligt for de 160 skoler at få en mere problemfri adgang til matematikundervisningen, og samtidig gøre det muligt for endnu flere skoler at komme med på vognen:

 Det er vigtigt, at det skal være en universalløsning, som kan bruges af alle, og som gør dem uafhængige af os, fortæller Ivan Gammeljord.

De skal derfor ikke ud at sætte routere eller internetmaster op, men udvikle et intelligent softwareprogram, som kan udnytte de eksisterende IT-ressourcer bedre:

– Vi skal finde ud af, hvornår der er hul igennem til internettet og udnytte de huller, så de oplysninger, der skal bruges, bliver sendt dér, forklarer Christian Liboriussen.

 

Lige så svært som at skulle til månen

De IT-løsninger, som Christian Liboriussen og Ivan Gammeljord er vant til at arbejde med i Danmark, vil ikke kunne bruges på skolerne i Sydafrika. Det er forholdene i landet simpelthen for anderledes til. De to studerende bliver derfor nødt til at tænke kreativt for at skabe et system, der tager udgangspunkt i landets udfordringer:

– Vi skal forestille os, at vi skal til månen, når vi laver vores løsning. Der er nemlig ikke nogen tekniske personer, der kan komme og hjælpe med at holde den ved lige på de skoler, hvor forbindelserne skal virke. Så det, vi laver, skal være meget robust og stabilt. Det er også derfor, det har været nødvendigt at komme herned for at forstå de forhold og den kontekst, vores løsning skal bruges til, fortæller Christian Liboriussen.

Det er vigtigt, at undervisningsprogrammet foregår online, så oplysninger kan blive sendt begge veje. Først og fremmest skal børnene modtage både deres opgaver og svarene på deres opgave med det samme. For det andet skal Green Shoots kunne modtage automatiserede oplysninger om, hvordan eleverne klarer sig, så de kan give feedback til lærere og skoleledere, så de kan forbedre undervisningsmaterialet.

Som det ser ud nu, foregår udvekslingen af den slags oplysninger ofte manuelt. Det er både enormt tidskrævende, besværligt og mangelfuldt. Med den nye løsning, som Christian Liboriussen og Ivan Gammeljord skal hjem til Aalborg og udvikle, skal organisationen Green Shoots både kunne få mere data, der kan bruges til at gøre undervisningen bedre, og frigøre ressourcer, som gør det muligt at udrulle matematikprogrammet til flere skoler i Sydafrika.

Men hvis alt går, som de to ambitiøse studerende fra Aalborg Universitet håber på, skal udrulningen af matematikprogrammet ikke stoppe ved Sydafrikas grænser. Det skal udbredes til fattige børn med dårlige internetforbindelser i hele verden.

 

Fakta

Samarbejdet mellem Green Shoots og de to studerende fra Aalborg Universitet er kommet i stand efter konferencen ”Reimagine education” i Philadelphia, USA, i 2016. Her mødte Jens Myrup Pedersen, som er lektor i wireless communication networks på AAU, direktøren for Green Shoots. De blev enige om, at der var et godt match mellem organisationens behov og Jens Myrup Pedersens studerendes kompetencer.

Green Shoots matematikprogram tilbydes fra 1.-7.klasse og var i 2017 udbredt til 160 skoler. Med den nye IT-løsning er målsætningen for 2018 at nå op på 200 skoler og dermed 120.000 elever.

Researchturen fra Aalborg til Cape Town er støttet af IT-Vest. De studerende Christian Liboriussen og Ivan Gammeljord vil nu søge midler til endnu en tur til Cape Town i sommeren 2018, så de selv kan implementere den løsning, de finder frem til.

 

Kontakt

Christian Liboriussen, kandidatstuderende på Networks and distributed systems, +45 60 73 28 50, clibor14@student.aau.dk

Ivan Gammeljord, kandidatstuderende på Networks and distributed systems, +45 30 82 35 46, igamme14@student.aau.dk

Jens Myrup Pedersen, lektor i wireless communication networks, +45 21 84 79 31, jens@es.aau.dk

Ina Rosdal, pressekontakt AAU, 28 14 71 37, irl@adm.aau.dk