nyhed

Telemedicin sikrer omsorg og pleje trods fysisk afstand

Telemedicin sikrer omsorg og pleje trods fysisk afstand

Udvalgte patienter med cystisk fibrose tilbydes lægekontakt og sundhedsundersøgelser ved hjælp af telemedicin. Og det fungerer, konkluderer to specialestuderende fra teknoantropologi på Aalborg Universitet

Lagt online: 18.08.2020

Det kan lykkes at sikre god behandling og omsorg for kronisk syge patienter trods fysisk afstand. Det resultat er Trine Christensen Mayntzhusen og Marie Hasselbalch kommet frem til gennem deres speciale på teknoantropologiuddannelsen på Aalborg Universitet.
 

Relationen mellem patient og læge

De to teknoantropologistuderende har i samarbejde med Rigshospitalet undersøgt, hvordan telemedicin – dvs. digitalt understøttede ydelser i sundhedsvæsnet − påvirker relationen mellem patient og læge.

Rigshospitalet er et af de eneste steder med en afdeling for cystisk fibrose-patienter, men uanset om man bor fx på Bornholm eller Færøerne, skal man som cystisk fibrose-patient gerne til kontrol en gang om måneden. Nogle patienter fravælger imidlertid at skulle rejse til Rigshospitalet hver eneste måned, hvilket i yderste konsekvens kan være livsfarligt på grund af risiko for krydsinfektioner.

Hospitalet tilbyder derfor udvalgte patienter onlinekonsultationer som supplement til fremmøde-konsultationer, dvs. to ud af tre konsultationer udføres online. Patienterne får måleudstyr med hjem og skal selv tage prøver, som indsendes. Herefter taler de med deres læge via en tablet.
 

Positive tilbagemeldinger fra patienterne

Lægekontakt på afstand kan være både tidsbesparende, mindre indgribende i hverdagen og i yderste konsekvens altså også livreddende, men hvordan oplever patienterne omsorg på distancen?

Netop grundet sygdommens alvorlige karakter forbinder mange cystisk fibrose-patienter sygehuse og læger med negative følelser og til tider voldsomme fysiske reaktioner herpå. For den udsatte patientgruppe er det et stort projekt at komme på sygehuset – man skal bære maske og må ikke vente i samme rum som andre pga. faren for at blive smittet med andre sygdomme. Derfor ligger der en stor oplevelse af omsorg hos patienten i netop at få lov at distancere sig fysisk fra sygehuset.

Muligheden for at tage prøver selv og tale med læger via en tablet på distancen får patienterne mere tid til nærvær i deres eget liv – en ’pause’ hvor de ikke er sygeliggjort. Telemedicin kan ikke fjerne sygdommen, men det kan skabe plads til personen frem for sygdommen.

De specialestuderende understreger, at telemedicin ikke kan erstatte fysisk fremmøde totalt – men det er et vigtigt supplement til det fysiske fremmøde, som ikke behøver at foretages helt så ofte med hjælp fra telemedicin.

 


 

Fakta:

Uddannelsen i Teknoantropologi handler om samspillet mellem mennesker og teknologi. Som studerende lærer man at bygge bro mellem tekniske eksperter og brugere af teknologi. Man bliver trænet i at vurdere brug af teknologi og bidrage til udvikling af nye løsninger, der tager højde for kulturelle og sociale aspekter.