nyhed

Nyt kraftcenter skal løfte den cirkulære dagsorden og styrke samarbejde på tværs

Nyt kraftcenter skal løfte den cirkulære dagsorden og styrke samarbejde på tværs

Det nye center TECH for Circular Economy skal agere løftestang for den cirkulære dagsorden. Målet er at udvikle og løfte den cirkulære økonomi og bringe Danmark i retning af en mere bæredygtig fremtid

Cirkulær økonomi er et vigtigt indsatsområde i kampen mod klimaforandringer og ressourceknaphed. Området har aktuelt medvind. Derfor skal et nyt center, TECH for Circular Economy (TECH4CE), bidrage til at etablere tværfaglige samarbejder for at udvikle og vurdere forretningsmodeller og offentlig regulering, der kan reducere klimabelastninger og reducere ressourceforbrug.

Styregruppeformand i centeret, lektor Mette Alberg Mosgaard, forklarer, at det handler om at løfte i flok, hvis cirkulær økonomi for alvor skal gavne miljøet. Specielt er der brug for en bred tilgang til at gå fra genanvendelse af materialer til genbrug af selve produktet.

− Hvis man for alvor vil opnå en mere cirkulær økonomi, kræver det blandt andet en tværfaglig tilgang til området. Der er mange forskellige aktører inden for både teknisk-naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige discipliner, der skal i spil, og ingen kan ikke gøre det alene, siger hun.

Udfordringerne, der kan arbejdes med i en tværfaglig kontekst, er mange. Mette Alberg Mosgaard nævner blandt andet design af cirkulære produkter og forretningsmodeller, logstikken omkring materialer og ressourcer, sporbarhed af produkter og deres livscyklus, standarder og certificering af genbrugte produkter og materialer samt dokumentation af miljøeffekt eksempelvis via miljøvurderinger.

Synliggørelse af vidensgrundlag åbner for nye muligheder

Aalborg Universitet bedriver allerede meget vigtig forskning inden for cirkulær økonomi, og selvom den cirkulære dagsorden for nogen kan virke relativt ny, har forskere på universitet arbejdet med området i årtier.

− Både i Nordjylland og resten af Danmark har vi i mange år samarbejdet med en lang række virksomheder, kommuner og miljøinitiativer om at udvikle og analysere cirkulære løsninger og forretningsmodeller. Vi har fokus på mange forskellige brancher og samfundsområder. Centret skal synliggøre og styrke det arbejde, som allerede foregår, siger Mette Alberg Mosgaard.

Selvom der er gang i meget på området, ligger der ifølge Mette Alberg Mosgaard stadig et stykke arbejde i at få etableret en reel forståelse af, at det her er fremtiden. Ved at synliggøre indsatserne åbnes dørene for tværgående tiltag og samarbejder.

− Vi kan komme endnu længere sammen, end vi kan hver for sig, og vi er afhængige af den viden og de kompetencer, de forskellige fagområder besidder, for at lykkes med det her.
 

Cirkulær udvikling på den politiske dagsorden

Politisk står den cirkulære økonomi højt på dagsordenen, og regeringen fremlagde i december 2020 en national handlingsplan på området, der taler lige ind i centerets mission.

− Der er generelt rigtigt meget medvind på området lige nu, bl.a. med en cirkulær dagsorden for indkøb i det offentlige og øget fokus på behovet for længere produktlevetid og muligheder for deleøkonomi, fortæller Mette Alberg Mosgaard.

I flere af de store brancher som tekstil-, elektronik-, plast- og byggebranchen er man er begyndt at arbejde med cirkulær økonomi. Det er brancher med enorme ressourceforbrug, og det er bl.a. det forbrug, centerets arbejde skal være med til at analysere og udvikle strategier for at reducere.

− Vi skal med den cirkulære økonomi sikre et mindre forbrug af jomfrulige materialer, et større forbrug af genanvendte materialer og produkter, der holder længere. Vi skal sikre, at produkter med et cirkulært potentiale, faktisk bliver brugt cirkulært, afslutter hun.
 

Om TECH4CE

Centeret består af en styregruppe på fem personer, der er placeret på fire forskellige institutter under det Tekniske Fakultet for IT og Design
Styregruppen har netop taget hul på planlægningen af centerets indsatser.
Centeret er foreløbigt finansieret for de kommende tre år, og forhåbningen er, at der søges projekter på tværs, der kan række langt længere end det.

Styregruppen består af:

Lektor, Mette Alberg Mosgaard (Formand) – Institut for Planlægning
Lektor, Massimo Pizzol – Institut for Planlægning
Professor MSO, Bent Thomsen – Institut for Datalogi
Lektor, Louise Møller Haase – Institut for Arkitektur og Medieteknologi
Lektor, Reza Tadayoni – Institut for Elektroniske Systemer