nyhed

Nyt karriereudviklingsforløb for forskere på TECH-fakultetet

Nyt karriereudviklingsforløb for forskere på TECH-fakultetet

Unge forskere skal have en bedre ballast til at træffe valg om, hvilken karrierevej de ønsker at forfølge. Det er hensigten med et nyt karriereudviklingsforløb, som i øjeblikket kører for ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter på TECH

Af Nelly Sander, TECH-dekansekretariat

Ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter på TECH-fakultetet har i disse dage mulighed for at deltage i et nystartet forløb, som bl.a. skal gøre dem mere bevidste om, hvilken karrieremæssig vej de skal at vælge.

Hensigten med forløbet er at forberede de unge forskere på den mangfoldighed af aktiviteter og muligheder, men også forventninger og pligter, der er forbundet med deres videre karriere.

− Vi vil gerne så et frø, som får dem til at tænke over deres mulige valg, og hvordan de bedst understøtter disse valg, så de forhåbentlig rammer de rette hylder, forklarer ph.d.-skoleleder Mads Græsbøll, som sammen med ph.d.-coach Pia Bøgelund og 20-procentsprofessor Søren Bech har udviklet forløbet på opfordring fra TECH-prodekan Torben Larsen.

Forskning andre steder end på universitetet

Et af temaerne i forløbet er en kortlægning af, hvad forskerne selv har gjort sig af ideer om, hvor deres karriere skal føre dem hen. Desuden bliver de tilbudt at få udarbejdet en såkaldt karriereprofil.

Undersøgelser viser, at mange regner med, at de skal fortsætte på universitetet, selvom de fleste faktisk ender med at gøre karriere andetsteds. Et sådant misforhold alt for langt henne i karrieren ville naturligvis kunne få nogle unge til at føle, at de havde spildt deres tid.

− Kortlægningen er en vigtig del af processen, ligesom det er vigtigt, at de unge får opmærksomhed om, at der også er gode forskerkarrierer i det private erhvervsliv. Fremtidens karriere er ikke er så fastlåst, som den traditionelt har været. Det er faktisk er muligt at være på universitet, komme videre til et firma og så evt. tilbage på universitetet, siger Mads Græsbøll.

I selve forløbet er det også tanken, at karriereprofilerne skal danne grobund for dannelse af vigtige peer-netværk, så forskerne har mulighed for at sparre med hinanden også fremover.

Forsøgsordning med mulighed for forlængelse

Karriereforløbene er i første omgang udbudt med midler fra TECHs strategipulje med 25 pladser tilegnet ph.d.-studerende og 2 x 20 pladser til et fælles forløb for adjunkter og postdocs.

Torben Larsen glæder sig meget over, at karriereudviklingsforløbet er blevet en realitet.

− Et sådant forløb har længe været et ønske fra min side, og jeg ser meget frem til at følge processen. Forhåbentlig viser den efterfølgende evaluering, at vi har fat i det rigtige, så det bliver et tilbud, vi også i fremtiden kan give til vores unge forskere, siger han.