nyhed

Nyt forskningscenter skal stå i spidsen for bæredygtig og digital transformation

Nyt forskningscenter skal stå i spidsen for bæredygtig og digital transformation

En gruppe forskere på tværs af Aalborg Universitet tager et vigtigt skridt mod en bæredygtig fremtid, når de med et nyt forskningscenter vil stå i spidsen for at sætte digitalisering og bæredygtighed på dagsordenen. Målet med centeret er at danne et solidt grundlag for en bæredygtig og digital transformation af samfundet.

Af Stine Larsen Hoe, Institut for Planlægning  Foto: Colourbox og Stine Larsen Hoe

Bæredygtighed og digitalisering bør anskues som ligeværdige indsatsområder i udviklingen af et bæredygtigt samfund. I forskningen af de to områder har der hidtil været en tendens til at fokusere på ét af de to og supplere med det andet, men med det nye forskningscenter, TECH Center for Bæredygtig og Digital Transformation, er det tid til en systematisk sammentænkning.

Visionen med centeret er at skabe en tværfaglig tænketank som generator for omstilling og forandring, hvor forskere skal udforske mulighederne i at linke bæredygtighed og digitalisering på nye måder og være med til at gøre disse til praksis.

Styregruppeformand i centeret, lektor Maurizio Teli, fortæller, at de forandringer, samfundet har brug for, bør være både bæredygtige og digitale, men understreger, at det ikke er nogen nem opgave.

- Forskningsmæssigt skal vi både promovere og åbne op for nye initiativer, hvor alt fra sproget til måden vi tænker om problemer på, bør være med bæredygtighed og teknologi på samme niveau, og det er ikke helt nemt. Vi tænker bæredygtighed i bred forstand og ikke kun miljømæssigt, og der er mange faktorer, der skal tænkes ind i den her nye måde at gøre tingene på.

Maurizio Teli i grønne omgivelser

Sammentænkning er vejen frem

Ifølge Maurizio Teli, er det for mange ikke et spørgsmål om, at de to områder skal tænkes sammen, men et spørgsmål om hvordan og hvornår, da der er flere eksempler på, hvordan en todeling har skabt uhensigtsmæssige konsekvenser.

- Ved at have tænkt de to områder hver for sig, har man skabt problemer, der ikke bringer os tættere på et mere levedygtigt samfund. Der er mange eksempler på digital udvikling, som ikke er bæredygtig. UBER er eksempelvis et godt bud på, hvordan den digitale udvikling har gjort det nemt og billigt for forbrugerne at finde et alternativ til taxakørsel, men som har gjort arbejdsvilkårene for de ansatte alt andet end bæredygtige.

På nogle områder findes der eksempler på at sammentænke bæredygtighed og digitalisering, men ifølge Maurizio Teli er der tale om få, og de er ikke er blevet en mainstream praksis.

- Et af de eksempler, der findes på en sammentænkning af områderne, er et produkt som Fairphone. Det er en smartphone, hvor man har forsøgt at producere en kommercielt levedygtig smartphone og gøre smartphone værdikæden mere bæredygtig. Det er bare ikke de eksempler, der fylder mest.

Centerets opgave ligger ifølge Maurizio Teli derfor i at føre alle enderne sammen og skabe de rigtige omstændigheder for at kunne komme endnu tættere på en mere bæredygtig fremtid.

Forskningen skal skabe nye ideer og muligheder

Den danske industri har blandt mange andre et øget fokus på at begynde at anskue bæredygtighed og digitalisering som en helhed og behovet for digital transformation, som indebærer muligheder for nye bæredygtige løsninger, er stort.

- Vi har et vigtigt stykke arbejde foran os i at gøre det muligt for industrien, myndigheder, regeringen, studerende, virksomheder og andre stakeholders at se, hvad den her nye tankegang og de nye ideer kan få af betydning for dem. Vi skal have kortlagt den aktivitet, der er på de to områder, og bruge vores styrke på tværs af universitetet og vores forskningsfelter, så de selv samme aktorer kan se, hvordan det giver mening for dem, fortæller Maurizio Teli

Forskningscenteret er netop etableret og er allerede godt i gang med at få etableret sig på tværs af institutter og faggrupper, og Maurizio Teli ser mange muligheder i det tværfaglige arbejde.

- Vi har kapaciteten til at producere de ideer og det materiale, som stakeholders kan engagere sig med, og det giver os mulighed for at lave et stykke arbejde, der er meningsfuldt både akademisk og samtidigt for verden og samfundet helt generelt. Vi skal løfte i flok, og ved at få en bred samling af aktorer med på at undersøge og blive klogere på en sammentænkning af disse felter vil det gøre, at vi helt sikkert flytter os i den rigtige retning.

Om TECH CENTER for Bæredygtig og Digital Transformation

Centeret består af en styregruppe på fem personer, der er placeret på fire forskellige institutter under det Tekniske Fakultet for IT og Design.
Styregruppen har netop taget hul på planlægningen af centerets indsatser.
Centeret er foreløbigt finansieret for de kommende tre år, og forhåbningen er, at der søges projekter på tværs, der kan række længere end det.

Styregruppen består af:

Lektor Maurizio Teli (styregruppeformand), Institut for Planlægning
Lektor Charlotte Louise Jensen, Institut for Planlægning
Lektor Hendrik Knoche, Institut for Arkitektur og Medieteknologi
Adjunkt Rikke Hagensby Jensen, Institut for Datalogi
Lektor Lene Tolstrup Sørensen, Institut for Elektroniske Systemer