AAU logo

TECH

Nyhed

Nordisk workshop om miljøvurderinger i Arktis

Nordisk workshop om miljøvurderinger i Arktis

Den finske by Rovaniemi dannede i december måned rammen om en nordisk workshop om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) i Arktis. Fra Aalborg Universitet deltog Parnuna Egede, som beskæftiger sig med inddragelse af oprindelige folk i VVM-processen

Sne og julepynt dannede det perfekte bagtæppe, da omkring 60 deltagere i december måned var samlet i Rovaniemi for at diskutere arktiske udfordringer under titlen: “Morgendagens arktiske VVM’er: Nordiske muligheder og perspektiver for miljøvurderinger i Arktis”.  Repræsentanter fra Grønland, Island, Norge, Sverige, Finland, Rusland, USA, Portugal og Tyskland delte erfaringer og cases fra de nordiske lande.

 

Anbefalinger og netværk

Formålet med workshoppen var at bidrage med anbefalinger til miljøvurderinger og offentlighedens inddragelse i Arktis samt etablere et netværk for aktører inden for området, fx myndigheder, projektudviklere, konsulenter, oprindelige folk og lokale samfund, NGO’er, akademikere og andre interessenter. I løbet af workshoppen blev der identificeret flere nøglepunkter og -temaer, som skal fremhæves i anbefalingerne, herunder især:

  • Involvering af interessenter, inkl. forskellige metoder til at forbedre borgerinddragelse
  • Meningsfuld inddragelse af oprindelige folk - fra høringer til partnerskaber
  • Kumulative påvirkninger - integration af påvirkninger fra flere projekter og stressfaktorer

 

Flere workshops

Workshoppen var finansieret af Nordisk Ministerråd, og der forventes en fyldestgørende rapport ultimo januar.Workshoppen er en del af en række regionale workshops, hvor den første blev afholdt i Utqiaġvik (Barrow), Alaska 27. - 29. november 2017, og den næste er planlagt til afholdelse i Yellowknife, Canada den 24. - 26. april 2018.

Input fra alle workshops samt et online spørgeskema vil blive samlet i “Good Practice Recommendations for Environmental Impact Assessment and Public Participation in the Arctic (Arctic EIA)”, et projekt fra Sustainable Development Working Group (SDWG), som hører under Arktisk Råd. Projektet ledes af Miljøministeriet i Finland i samarbejde med Grønlands Naturinstitut og det canadiske regeringskontor for oprindelige folk og nordlige anliggender samt Gwich’in Council International.

Parnuna Egede, som er ph.d.-studerende på både Aalborg Universitet og Universitetet i Grønland er med i redaktionsgruppen for projektet som repræsentant for Inuit Circumpolar Council via sit arbejde med inddragelse af oprindelige folk i arbejdet med arktiske miljøvurderinger.