nyhed

Kunstig intelligens skal lave undervisningsforløb og forbedre samarbejde, problemløsning og feedback

Kunstig intelligens skal lave undervisningsforløb og forbedre samarbejde, problemløsning og feedback

En social læringsplatform og kunstig intelligens skal hjælpe undervisere med at tilrettelægge læringsforløb, der understøtter samarbejde og problemløsning og giver feedback til studerende eller medarbejdere. Det er målet med et nyt samarbejde mellem bl.a. AAU og virksomheden CanopyLAB.

I fremtiden kan undervisere få hjælp af kunstig intelligens til at skræddersy samarbejdsbaserede læringsforløb, som de kan tilpasse til studerende eller medarbjedere i virksomheder, frem for at bygge et forløb op helt fra bunden, når de vil afprøve nye undervisningsmetoder. Det bliver muligt med projektet UnFoLD, som er et samarbejde mellem Aalborg universitet (AAU), CanopyLAB og flere andre parter.

- AAU’s forskere leverer data og ’opskrifter’ på, hvordan læringsforløb som hackathons, case-konkurrencer og problembaserede projekter fungerer bedst, og CanopyLAB implementerer det så i praksis i deres læringsplatform, siger Thomas Ryberg, professor i PBL og Digital Læring ved AAU.

Foruden at generere læringsforløb, skal systemet også designes til at give feedback ved brug af kunstig intelligens. Målet for AAU-forskerne og CanopyLab er at lære systemet at give feedback som er konkret, personlig og fyldt med substans, som hver enkelt kan bruge til at udvikle sig.

- Fordelen ved en læringsplatform med kunstig intelligens er, at det bliver muligt at skalere feedback, som ellers kan tage meget tid for underviserne, hvis de har hundredvis af studerende. Samtidig kan en læringsplatform give mulighed for at kortlægge den enkeltes kompetencer og resultater over tid. Så kan underviseren få et bedre overblik og følge udviklingen for både gruppen og den enkelte, siger Thomas Ryberg.

 

Behov for digital undervisning

Bag projektet UnFoLD (Unified Platform for the Future of Learning and Development) står et konsortium bestående af AAU, UCN, CanopyLAB, Arla samt Port of Aalborg, mens Innovationsfonden investerer 14 mio. kr. i projektet. Parterne skal sikre, at forskning, praksis og teknologi kan mødes og prøves af på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder.

I dag oplever mange virksomheder et stigende behov for digitale værktøjer til omstilling, opkvalificering og kompetenceudvikling som følge af digitalisering og automatisering. Alene i Danmark anslås det, at teknologier som fx kunstig intelligens, machine learning og cloud computing vil erstatte 40% af de samlede arbejdstimer i Danmark.

Automatiseringen af jobs og arbejdsprocesser medfører samtidig et enormt behov for efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken, som ikke kan løses med eksisterende læringsplatforme – hverken de virtuelle eller de analoge.

- De samme teknologier, som giver disse udfordringer, kan vi også bruge til at overkomme dem. Vi får nu muligheden for at udvikle fremtidens onlinebaserede læringsplatform, hvor digital læring ikke bare et spørgsmål om at kunne mødes, samarbejde, undervise og studere online - det er også et spørgsmål om, at vi skal kunne gøre det hurtigt, effektivt, kvalificeret og med begrænset behov for ressourcer, siger Sahra-Josephine Hjorth, administrerende direktør i virksomheden CanopyLAB, der udvikler undervisningsteknologi.

Udviklingsprojektet bygger på CanopyLAB’s eksisterende platform, der allerede benyttes i mere end 90 forskellige lande, og som særligt grundet Corona-pandemien har markant fremgang i Sydamerika og Afrika.

- På AAU har vi blandt andet udviklet effektive læringsmetoder, som er samarbejds- og problembaserede. I UnFold-projektet ser vi frem til at indarbejde disse metoder i en digital læringsplatform. Vi skal samtidig sikre, at den feedback, som de studerende får fra systemet er i top, for det er altafgørende for udbyttet af undervisningen og læringen, siger Thomas Ryberg, professor i PBL og Digital Læring ved AAU.

- Som virksomhed har vi ansvar for at udvikle vores medarbejdere og ruste dem med tidssvarende kompetencer. Vi ser frem til at bidrage med vores erfaringer i udviklingen af fremtidens digitale læringsmetoder, da effektiv og kvalificeret videreuddannelse kan blive en afgørende konkurrenceparameter på det globale marked, siger Claus Flensborg, Senior Director, Global People Development, Arla.

 

KONTAKT


Thomas Ryberg, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, tlf. 61279613

Sahra-Josephine Hjorth, CanopyLAB, tlf. 26176613