nyhed

Klimaet flytter på Grønland

Klimaet flytter på Grønland

De fleste ved, at klimaforandringerne ændrer verden omkring os. Vejret bliver mere ekstremt isen smelter og havene stiger – men klimaforandringerne rykker også på de koordinatsystemer, vi bruger til kortlægning. Derfor tager en professor og to studerende fra Aalborg Universitet nu til Grønland for at undersøge klimaets indvirkning på sammenhængen mellem GPS-systemet og grønlandske koordinater.

Lagt online: 14.09.2020

Jorden er i konstant bevægelse og forandring. De tektoniske plader, som udgør vores kontinenter, flyder og flytter sig hele tiden i forhold til hinanden. Ud over disse bevægelser ændrer den smeltende iskappe på Grønland formen på den tektoniske plade, den ligger på. Derfor ændrer virkeligheden sig i forhold til de positioner, det nuværende GPS-system bruger, og det er der brug for at blive klogere på ifølge professor i geodæsi og jordobservation ved Institut for Planlægning, Lars Stenseng.

”Det er vigtigt for Grønlands udvikling, at vi kan forbedre sammenhængen mellem GNSS-systemerne og koordinatsystemet, da en velfungerende infrastruktur for positionering er afgørende for udviklingen af bl.a.  lufthavne, krydstogtssejlads, fiskeri og byggeri”.

For at blive klogere skal der indsamles en stor mængde data, og det skal Andreas og Mads, der studerer Landinspektørvidenskab, hjælpe med.

FORSKERE OG STUDERENDE ARBEJDER SAMMEN PÅ FORBEDRINGER

Lars Stenseng arbejder aktuelt på et forskningsprojekt, som skal være med til at undersøge klimaændringernes påvirkning af GNSS (Global Navigation Satellite System) – det vi eksempelvis kender som GPS. Ved at analysere de aktuelle data fra Grønland, kan man udvikle modeller, der kan korrigere og forbedre satellitnavigation i Grønland, så det bliver mere nøjagtigt.

Derudover kan de indsamlede data også fortælle mere om, hvordan solstorme kan komme til at påvirke GNSS i fremtiden. Solens aktivitet er lige nu på et minimum, men over de næste 5-6 år forventes aktiviteten at tiltage og dermed påvirke GNSS mere. På Grønlands høje breddegrader skærmer jordens magnetfelt ikke lige så godt mod de rasende solstorme som i Danmark, og man kan dermed bedre vurdere, hvordan en øget solaktivitet kommer til at påvirke GNSS i Danmark og resten af Europa i fremtiden.

De indsamlede data kommer ikke kun til at indgå i forskningsprojektet. De bliver ligeledes en del af Andreas’ og Mads’ speciale, som skal afleveres inden jul. De synes begge, at det er spændende, at de med deres speciale kan bidrage til ny og vigtig viden.