nyhed

Fuld tryk på kedlerne i AAU's UNESCO-center for problembaseret læring (PBL)

Fuld tryk på kedlerne i AAU's UNESCO-center for problembaseret læring (PBL)

På Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability (i det følgende forkortet UCPBL) glæder man sig i disse dage over et netop veloverstået indisk PBL-symposium, hvor centret var medarrangør for over 650 prominente deltagere fra hele verden. Et hvil på de berømte laurbær ligger imidlertid ikke lige for. En lang række nye projekter står allerede på spring.

Af Nelly Sander, TECH Dekansekretariat  Foto: NOWONDER

I weekenden den 18.-19. juni 2021 var UCPBL på Aalborg Universitet (AAU) medarrangør af stort online-symposium i Indien, RRSPBL, med keynotes fra bl.a. AAU og MIT.

UCPBL, som er et UNESCO-center for problembaseret læring inden for ingeniørvidenskab og bæredygtighed, arbejder med ingeniør- og naturvidenskabsdidaktik – både lokalt på universitetet og i samarbejde med en lang række institutioner og organisationer i resten af verden.

Det var også i den anledning, at weekendens konference fandt sted. Formålet var, at de over 600 deltagere skulle lære om PBL fra en lang række international eksperter, som praktiserer variationer af PBL, bl.a. MIT, UCL, Iron Range og AAU. En forudsætning for at tilmelde sig til konferencen var, at man i forvejen skulle have deltaget i minimum ét af UCPBL's onlinekurser.

Zoombillederne har knap nok fortonet fra skærmen, før centerets forskere er klar til at kaste sig over andre vigtige opgaver, som nærmest står i kø ved centeret.

Særlig fart på i august

I UCPBL kan man med rette kalde uge 33 for PBL-uge. I hvert fald byder ugen på hele to online-konferencer. På IRSPBL2021, som er centerets egen konference, inviteres eksperter fra det internationale netværk til at udveksle erfaringer, viden og forskningsresultater om PBL.  

I samme uge afholder forskningsprojektet PBL Future sammen med PAN PBL Association, der er en international organisation for aktiv læring og PBL i et bredere perspektiv, konferencen PBL2021. Her skal deltagerne præsentere og diskutere forskningsresultater og udvikling af praksis.

Programmerne er fastlagt til begge konferencer, hvor den digitale scene sættes af internationale PBL-eksperter. Der er åbent for registrering, og tilmeldingerne tikker allerede ind i en lind strøm.

Der sker mere i august. Her afvikler centeret et hackathon i samarbejde med Grundfos, hvor alle studerende fra 6.-9. semester er inviteret til at deltage. Fokus for eventet er at arbejde med nytænkning og idegenerering omkring vand og kølesystemer, og de studerende kan vælge mellem en række udfordringer, fx udvikling af et tagsystem til vertikale haver og udformning af intelligente vandforsyningsløsninger til afrikanske lande. Arbejdet, som kommer til at foregå i sammensatte, tværfaglige grupper, er et af de første initiativer i det nye forskningsprojekt InterPBL, der er finansieret af Poul Due Jensens Fond med næsten seks millioner kroner.

- Det bliver forhåbentlig startskuddet til et frugtbart samarbejde mellem UCPBL og Grundfos, hvor vi vil fokusere på at udvikle og optimere interdisciplinært samarbejde. Vi ser meget frem til at tage fat på arbejdet sammen med Grundfos, som er en spændende og progressiv virksomhed, der har stort fokus på den vigtige synergi mellem STEM og SSH, siger centerets leder professor Anette Kolmos.

Ph.d.-aktiviteter i ind- og udland

Aktiviteterne stopper ikke her. Blandt mange andre tiltag har centeret et spritnyt ph.d.-program i støbeskeen.

- Vi har udviklet et online ph.d.-program, hvor målet er at tiltrække ph.d.-studerende fra hele verden og tilbyde dem en ph.d.-grad i et hybridformat med kombineret online og fysisk undervisning. Vi er netop nu i gang med at forhandle med vores indiske partner om muligheden for at starte en gruppe indiske ph.d.-studerende op. Vi forventer os meget af den synergieffekt, vi kan få ud at kombinere det digitale med det fysiske, fortæller Anette Kolmos.

PBL-uddannelse af både undervisere og studerende

Ved UCPBL køres der også forskellige uddannelsesforløb for undervisere i PBL. Det næste er planlagt til starten af 2022 med deltagere fra National University of Colombia i Bogotá.

På de interne linjer har centerets videnskabelige personale hen over foråret stået for en række workshops, hvor AAU- studerende har fået opkvalificeret deres kompetencer inden for PBL.

- Der er tale om et nyt initiativ, hvor de studerende reflekterer over deres egne PBL-kompetencer. Det er et led i at støtte og facilitere den enkeltes læringsproces. Vi skal netop til at evaluere forårets workshops, således at vi løbende sikrer den optimale udvikling af PBL-undervisningen for de studerende, fortæller Anette Kolmos.

Folkeskolen, videregående uddannelser og arbejdspladser

STEM i grundskolen er en fælles overskrift for flere nye forskningsprojekter under centeret. Her skal forskerne arbejde med motivation og køn, med STEM i det danske uddannelsessystem samt med, hvordan STEM-undervisere på læreruddannelsen kan opgraderes både fagligt og pædagogisk. UCPBL er bl.a. partner i det store nye NAFA-center, der er sponsoreret af Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden med 200 millioner til det samlede konsortium bestående af alle professionshøjskoler og fire universiteter. Endelig kører UNFOLD allerede på skinner – et projekt, som er finansieret af Innovationsfonden, og som handler om at udvikle platforme for skalerbar læring på arbejdspladsen og på de videregående uddannelser.

- Der foregår sindssygt meget i regi af vores center i øjeblikket. Der bliver større og større fokus på problembaseret læring over hele verden, og UCPBL er i høj grad et sted, mange kigger hen for inspiration og viden. Vi ser også meget frem til at spille en vigtig rolle i det kommende Institute of Advanced Study in PBL, som skal etableres på AAU, slutter Anette Kolmos.

Læs mere om de forskellige projekter og centerets arbejde på www.ucpbl.net