nyhed

De fleste landinspektørstuderende i job før endt uddannelse

De fleste landinspektørstuderende i job før endt uddannelse

Otte ud af elleve studerende på landinspektørstudiets afgangssemester på AAU CPH har allerede skrevet kontrakt med en virksomhed, selvom de først er færdige med studiet til sommer. Praktikpladser og studiejobs i branchen er ofte vejen frem.

Landinspektører er en eftertragtet faggruppe i samfundet. Det mærker de studerende på den lille uddannelse, hvor otte ud af holdets elleve afgangsstuderende på AAU CPH allerede nu har et fast job at se frem til, når de dimitterer til sommer.

Givtigt samarbejde under studiet

Under studiet er det let for de studerende at komme på virksomhedsophold, finde specialesamarbejde mv., og ofte fører disse samarbejder til et fuldtidsjob efterfølgende.

Landinspektørvirksomhederne LE34 og Skel.dk Landinspektører er blandt dem, som har været hurtige til at lægge billet ind på én eller flere af de studerende.

Jon Vestergaard Jacobsen fra LE34, som er landets største rådgivende landinspektørfirma, fortæller, at praktik under studiet er en god mulighed for at forberede de studerende på virksomhedens dynamiske dagligdag og arbejdsgange. Og det giver en mere naturlig overgang mellem studie og arbejdsliv.

-Vi har haft stor glæde af at have studerende tilknyttet i en praktikperiode. Efter fire års tid på studiebænken er praktikperioden en fantastisk mulighed for, at vi kan give de studerende en smag på, hvordan den teoretiske ballast fra studiet matcher virkeligheden. Studiet giver de studerende de gode grundlæggende færdigheder, men oplevelsen er, at det først er når man for alvor bliver mødt af dagligdagens problemstillinger, kundekontakt og virkelighed, at man rigtig finder ud af, hvad uddannelsen forbereder en til, og hvilken stor rolle i samfundsudviklingen som landinspektøren indtager. Praktikperioden giver en unik mulighed for de studerende til at fintune deres interesser og faglighed. For os giver det også rigtig god mening, at vi kan få en fornemmelse for de studerendes interesseområder.

Hos landinspektørvirksomheden Skel.dk Landinspektører er det en integreret del af deres employer branding at rekruttere én til to gymnasieelever som målemedarbejdere hvert år. Herved får de unge mennesker blod på tanden’, og ender ofte med at læse videre inden for faget. For at bevare kontakten til de studerende og give dem de bedste studiebetingelser, stiller Skel.dk studiejobs og praktikpladser til rådighed undervejs gennem studiet, ligesom de studerende også inviteres med til sociale arrangementer.

- Vi stikker ikke nogen noget under stolen, når vi har gymnasieeleverne til samtale som målemedhjælpere. Vi siger rent ud: ’vi har en skummel bagtanke med det her job, det skal I bare vide.’ ” siger Michael Thomsen, administrerende direktør i Skel.dk. Han tilføjer; Der er alt, alt for få landinspektører, og som firma har vi valgt også selv at gøre en aktiv indsats for at være med til at løse det problem. 

Udsigt til job giver ro i maven

Hos de studerende giver det ro i maven at vide, at sommerferien ikke skal bruges på jobsøgning. Studerende, Idamarie Jørgensen, beskriver det således:

- Det åg, som mange studerende har på deres skuldre, med at bekymre sig om job efter endt uddannelse, det har jeg slet ikke haft. Jeg har aldrig nået at stresse over, hvad der skulle ske, når jeg blev færdig. Det har givet meget mere plads til at fokusere på uddannelsen og især også specialet, som vi går i gang med nu.

Fakta om Landinspektøruddannelsen

Aalborg Universitet er det eneste sted i landet, der uddanner landinspektører. Uddannelsen kan enten tages i København eller Aalborg.

I 2020 blev antallet af studiepladser øget med 20 pladser i både Aalborg og København i håbet om at kunne uddanne flere til landinspektørfaget.

Landinspektøruddannelsen lægger op til brede karrieremuligheder, idet landinspektører kan arbejde inden for mange områder.

Eksempelvis:

  • ejendomsret og sikring af grundejerrettigheder
  • opmåling, kortlægning og arealforvaltning
  • planlægning af by og land
  • geografiske informationssystemer
  • naturgenopretning, kystsikring og lokalisering af grønne energiløsninger mv.

Læs mere om uddannelsen her.