god videnskabelig praksis

HVAD ER GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS?

På det Tekniske Fakultet for IT og Design defineres god videnskabelige praksis som overholdelse af Den danske kodeks for integritet i forskning forstået således, at principperne for integritet i forskning og standarderne for ansvarllig forskningspraksis følges.

Kodeks hviler overordnet på tre principper for integritet i forskning:

  • Ærlighed, for at sikre forskningens troværdighed
  • Gennemsigtighed, for at sikre troværdigheden af videnskabelige ræsonnementer
  • Ansvarlighed, for at sikre forskningens pålidelighed

Kodeks nævner derudover seks grundlæggende standarder for udførelse af ansvarlig forskningspraksis:

  • Planlægning og udførelse af forskning
  • Dataadministration
  • Publicering og formidling
  • Forfatterskab
  • Forskningssamarbejde
  • Interessekonflikter

BRUD PÅ GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS

Videnskabelig uredelighed defineres i forskningsrådsloven som: "Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater". Lov om videnskabelig uredelighed opregner en række eksempler på, hvad dette bl.a. omfatter - og at begrebet ikke omfatter spørgsmål om videnskabelige arbejders kvalitet eller holdbarhed.

På AAU behandles sager om brud på god videnskabelig praksis i AAU praksis udvalget, der indledningsvist vurderer om sagen kan behandles på AAU eller skal oversendes til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

RETNINGSLINJER, LINKS OG PLIGTERKLÆRING

Akademisk råds retningslinjer for fremme af god videnskabelig praksis


Andre relevante links


Retningslinjer (gældende fra 1/7 2017) kan findes på AAU’s Praksisudvalgs hjemmeside:
www.inside.aau.dk/udvalg/praksisudvalget-AAU

Retningslinjer for studerende findes på:
www.plagiat.aau.dk/regler/

PLIGTERKLÆRING

I forbindelse med indlevering af ph.d.- og doktorafhandlinger skal der fremsendes en underskrevet erklæring til ph.d.-skolen om overholdelse af god videnskabelig praksis: