god videnskabelig praksis

HVAD ER GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS?
 

Det Tekniske Fakultet for IT og Design definerer god videnskabelige praksis som overholdelse af Den danske kodeks for integritet i forskning og henviser yderligere til AAU’s Praksisudvalg.
 

BRUD PÅ GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS
 

Videnskabelig uredelighed defineres i forskningsrådsloven som: "Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater". Lov om videnskabelig uredelighed opregner en række eksempler på, hvad dette bl.a. omfatter - og at begrebet ikke omfatter spørgsmål om videnskabelige arbejders kvalitet eller holdbarhed. 

Vigtige retningslinjer og pligterklæringer

Retningslinjer (gældende fra 1/7 2017) kan findes på AAU’s Praksisudvalgs hjemmeside:
www.inside.aau.dk/udvalg/praksisudvalget-AAU

Retningslinjer for studerende findes på:
www.plagiat.aau.dk/regler/

PLIGTERKLÆRING

I forbindelse med indlevering af ph.d.- og doktorafhandlinger skal der fremsendes en underskrevet erklæring til ph.d.-skolen om overholdelse af god videnskabelig praksis: