Forskningsgruppe

Arealforvaltning

Forskningsgruppe

Arealforvaltning

Forskningsgruppen Land har fokus på udviklingsprocessen af by og land, særligt de juridiske aspekter af planlægning, ejendomsdannelse, areal- og ressourceforvaltning, men også disses konsekvenser for ejendomsøkonomi og ejendomsrettigheder.

Gruppens hovedforskningsområder er:

  • planlægning, jura og ejendomsrettigheder
  • ejendomsudvikling, -design og –registrering
  • ejendomsdata
     

Gruppens forskning har stået på siden Aalborg Universitets tilblivelse, og har været en grundsten ift. Landinspektøruddannelsen længe før dette.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kontakt

oplysninger
Forskningsgruppeleder
Finn Kjær Christensen

mail: kjaer@plan.aau.dk

Læs om flere forskningsgrupper

På fakultetet har vi mere end 30 forskningsgrupper og -sektioner med internationalt anerkendte forskere, som arbejder inden for områderne: planlægning, digitalisering, autonome systemer, kommunikation og human touch.

Læs mere her