AAU logo

tech dekansekretariat

Lise Dahlgaard

Sekretariatschef

 

lim@adm.aau.dk
Tlf: 9940 7546

 • Overordnet ansvar for den daglige drift og udvikling af sekretariatet
 • Ansvarlig for at sætte retning for administrativ understøttelse af sekretariatet
 • Agere sparringspartner og rådgiver for dekanat
 • Overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter

SEKRETÆRER

Jane Møller

Sekretær for prodekanerne

 

ja@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9763

 • Kalender, mødeplanlægning, rejsebooking, rejseafregninger og mails
 • Sygefraværsregistrering for dekansekretariat og dekanat
 • Ferieregistrering for dekansekretariat og dekanat
 • Rejseafregninger for kolleger i dekansekretariat samt studerende, der har udlæg, som TECH skal dække.

Trine Juel Werner

Dekansekretær

 

tjw@adm.aau.dk
Tlf: 9940 9632

 • Mødebooking-, -forberedelse og - opfølgning 
 • Rejseplanlægning og -afregning 
 • Kontaktperson for ”Æresdoktorer”, ”Ridder af Dannebrog”,” Blå Bog”, jubilæer m.m.
 • Arbejdsmiljørepræsentant for dekansekretariatet

Strategiske rådgivere

Natasja Bjerregaard Christensen

Strategisk rådgiver for prodekan for uddannelse

 

nbc@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2017

 • Ledelsesmæssig understøttelse på uddannelsesområdet
 • Strategisk udvikling af TECHs uddannelsesportefølje 
 • Sekretariatsbetjening af uddannelsesledermøder, viceinstitutledermøder og DRU
 • Projektledelse

Anders Tendal Christiansen

Strategisk rådgiver for prodekan for forskning

 

atc@adm.aau.dk
Tlf. 9940 7324

 • Ledelsesmæssig understøttelse af forskningsområdet
 • Strategisk udvikling af TECHs forskning
 • Procesholder i forbindelse med udpegning af kandidater til diverse priser
 • Tovholder på TECHs overordnede strategiske samarbejdsaftaler

Pia Rosenquist Kruse

Strategisk rådgiver for dekanatet 

 

prk@adm.aau.dk
Tlf: 23371560

 • Generel ledelsesstøtte for dekanatet inden for samarbejde, uddannelse og forskning
 • Sekretariatsbetjening for fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
 • Projektledelse af fakultetets strategiske indsatser, herunder bl.a. ”TECH Talents” og ”PBL digital@TECH”.

Rikke Poulsen

Strategisk rådgiver for dekanen

 

rpo@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2019

 • Ansvarlig for TECH dekanat- og ledelsesmøder
 • Sekretær for TECH akademisk råd
 • Ansvarlig for høringer og aktindsigt
 • Kontaktperson ift. diverse møder for dekanen

Nelly Sander

Strategisk kommunikationsrådgiver for dekanatet

 

nsa@adm.aau.dk
Tlf: 9940 2018

 • Ansvarlig for kommunikation, presse og diverse informationsmaterialer
 • Ansvarlig for taler og præsentationer
 • Public affairs

Katrine Eckhardt Bjerg

PROJEKTLEDER FOR AAU MEGAPROJEKTER

 

keb@adm.aau.dk

 • Ansvarlig for AAU Megaprojekter herunder:
  • Koordinering, planlægning og organisering
  • Kommunikation og formidling
  • Evaluering og strukturering

Studentermedhjælper

Marie Hedemark

Studentermedhjælper

 

mahe@adm.aau.dk

 • Vedligeholdelse af materiale
 • Diverse kommunikationsopgaver

TECH-partnere

LISBETH MARIE PALMELUND

HR-PARTNER


lmp@adm.aau.dk
Tlf.: 99407553
 

BETINA VÆVERSTED LADEFOGED

ØKONOMIPARTNER


bv@adm.aau.dk
Tlf.: 99409635
 

Lisbeth Dahlgård Nannerup

fundraisingpartner


lna@adm.aau.dk
Tlf.: 99407366
 

Jane Ehrenskjold Tymm-Andersen

fundraisingpartner


jet@adm.aau.dk
Tlf.: 99407587