Database og webteknologier


Gruppen arbejder dels med webvidenskab og -udvikling, dels med databehandling samt teknikker og redskaber til analyse af data.

Faktablad (Dansk)

Faktablad

Faktablad (engelsk)

Video