Multisensory experience lab


I Multisensory Experience Lab (ME-Lab) arbejder vi med Virtual Reality, Augmented Reality og oplevelser, der opfattes med flere sanser på en gang. Vi forsker i kombinationer mellem forskellige input- og output-modaliteter i interaktive applikationer. Vi arbejder med udvikling af ny hardware- og softwareteknologi og evaluering af brugeroplevelser.

Faktablad (Dansk)

Faktablad

Faktablad (engelsk)

Faktablad (engelsk)

Video