Geoinformatik, arealforvaltning og byplanlægning


Forskningsgruppen arbejder med at opmåle og kortlægge verden med henblik på arealforvaltning- og administration, udregne sandsynlige forudsigelser om fremtidige hændelser og forstå effekterne af klimaforandring og migrationsmønstre.

Faktablad (Dansk)

Faktablad

Faktablad (engelsk)

Faktablad (engelsk)

Video