Distribuerede, indlejrede og intelligente systemer


Forskningsgruppen arbejder med matematiske modeller, verifikationsværktøjer, valideringsmetoder, probabilistiske grafiske modeller og maskinlæring med fokus på distribuerede, indlejrede og intelligente systemer.

Faktablad (dansk)

Faktablad

Faktablad (engelsk)

Faktablad (engelsk)

Video