Arkitektur, bæredygtighed & tektonik


Byggesektoren er ansvarlig for en væsentlig del af vores samlede CO2-aftryk og har et meget stort ressourceforbrug. Samtidig har kvaliteten af bygninger og det miljø, de skaber, stor betydning for vores livskvalitet. Gruppen arbejder med at få disse to udfordringer til at harmonere.

Faktablad (dansk)

Faktablad

Faktablad (engelsk)

Faktablad (engelsk)

Video