AI AND SOUND (AIS)


Forskningen fokuserer på kunstig intelligens og lyd, kontrol af lydfelter, sensorisk analyse af tale- og lydopfattelse, forbedring og forudsigelse af talekvalitet og forståelighed, høretekniske hjælpemidler og tilpasningsmetoder for høreapparater.

Faktablad (Dansk)

Faktablad (Dansk)

Faktablad (engelsk)

Faktablad (Engelsk)

Video