For studieadministrationen

FÆLLESBESTEMMELSER

- Fællesbestemmelser for Uddannelser (pdf. Opdateret 23/6 - 2017)
 

Eksamensinformation

- Eksamensordning (pdf. Opdateret 1/5 - 2017)
- Vurderingskriterier (pdf. Opdateret den 3/3 - 2016)
- Beskrivelse af 7-trinskala (pdf. Hent engelsk version her)
- Vejledning om projekteksamen (pdf)
- Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
 

Kvalifikationsrammer

- Ny kvalifikationsramme: Terminologi for beskrivelser af læringsudbytte – Viden, færdigheder og kompetencer (Word)
* English Version

- Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse (pdf)
- Inspirationsmateriale vedrørende kvalifikationsrammen (word)
- Vejledning til beskrivelse af kompetenceprofilen (word)
- Taksonomi/verber (word)
- Udpluk fra kvalifikationsrammen (word)
- Anbefalinger til organisering af uddannelserne - udvalgsrapport vedr. nye undervisnings- og eksamensformer (pdf)


Praktik

- Retningslinjer for diplomingeniørpraktik (pdf - Tillæg til rammestudieordning)


Specialiseringer

- Politik for specialiseringer (pdf)
- Procedure for ansøgning om nye specialiseringer (pdf)


Studieordninger

Frist for indsendelse af studieordninger der træder i kraft 1. februar er 1. maj året før.
Frist for indsendelse af studieordninger der træder i kraft 1. september er 1. november året før.

Studieordningerne indstilles af studienævnene, og fremsendes af skolerne til fakultetskontoret til godkendelse. 

 - Studieordninger og regler
 - Håndtering af valgfag i studieordning og STADS (pdf. Opdateret 25/5 - 2013)
 - Skabelon til dispensationsstudieordning (word)
 Engelsk version (word)


Universitetets regelsamling

-Universitetets regelsamling (AAU Håndbogen)

BLANKETTER

- Meritblanket (word)
Censorhonorarblanketter


Øvrige

- Ekstra kompetencemål for bachelormoduler der læses på kandidatuddannelsen (gymnasielærer) (pdf)
- Retningslinjer for decentrale studievejledere på TECH
- Regelsæt om Årets Underviser (pdf)
Regler for afgivelse af bedømmelser og adgang til reeksamen i samme eksamenstermin (pdf)
 

Orienterende 

- Notat vedrørende søgning til bacheloruddannelser på AAU og landsplan 2017 (pdf)