PROBLEMBASERET GRUPPEARBEJDE

Ligesom på resten af Aalborg Universitet tager uddannelserne på TECH udgangspunkt i en projekt- og problembaseret tilgang til læring. Det betyder, at du arbejder sammen med andre studerende om at analysere konkrete problemstillinger. Oftest vil en række af projekterne gennem dit studie blive gennemført i samarbejde med virksomheder eller organisationer, der står med en konkret problemstilling. Det tætte samarbejde med virksomheder og organisationer giver dig en unik ballast til at fortsætte din karriere i både privat og offentligt regi.

LEVENDE STUDIEMILJØ

Som studerende på uddannelserne under TECH vil du opleve et attraktivt studiemiljø, hvor samarbejde og den problem- og projektorienterede tilgang til læring er i fokus. Gennem denne studieform tilegner du dig kompetencer, som er efterspurgt i virksomheder og organisationer i fremtidens samfund. Men ikke nok med det, så skaber det også grobund for et værdifuldt og socialt studieliv, som for mange vil munde ud i venskaber og gode relationer for livet.

Kontakt

Uddannelsessekretariatet
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Kontakt Uddannelsessekretariatet

Studieadministration

Studieadministration

Arbejder du med studieadministration, kan du her finde relevante vejledninger og dokumenter.

Besøg siden

Find en uddannelse

Find en uddannelse eller et kursus på Aalborg Universitet.

Find en uddannelse