Nyhed

Millionbevilling til TECH-Fakultetet

Millionbevilling til TECH-Fakultetet

Det Obelske Familiefond har netop ydet en samlet donation på omkring en million kroner til henholdsvis Institut for Arkitektur og Medieteknologi og Institut for Elektroniske Systemer. Midlerne skal gå til indkøb af udstyr, som kan benyttes til forskning og i undervisning

Forskere fra seks forskellige forskningsgrupper på TECH har fået økonomisk støtte til indkøb af udstyr. Udstyret spænder vidt og er tilgængeligt for hele instituttet til brug i dets almindelige forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

- Vi glæder os over Det Obelske Familiefonds bidrag. Det nye udstyr vil være med til at sikre, at vi fortsat kan yde forskning på et højt plan og være med til at genere viden for verden, udtaler Torben Larsen, som er prodekan for forskning ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design.

Udstyret hører hjemme på henholdsvis Institut for Elektroniske Systemer og Institut for Arkitektur og Medieteknologi, se følgende.

 

Institut for Elektroniske Systemer
 

Superserver

Wireless Communication Network har modtaget midler dels til indkøb af en server, der kan håndtere oprettelse af et stort antal virtuelle maskiner, som kan repræsentere fx IoT-enheder (Internet of things), dels til forskelligt IoT-udstyr, som kan bruges til at verificere og supplere de resultater, der opnås på virtuelle maskiner.

Udstyret skal blandt andet bruges til forskning i malware (virusser, trojanske heste, botnet mm.) i lukkede testmiljøer.

 

Analog optisk forbindelse

APNet har modtaget midler til indkøb af en generel, analog, optisk forbindelse, der understøtter signaler inden for et frekvensområde på 1-50GHz. Udstyret vil i væsentlig grad være medvirkende til at styrke muligheder i og kvalitet af den forskning, der udføres inden for 5G og Internet of Things.

 

RIB-fartøj

Automation and Control har modtaget midler til indkøb af et fire meter langt fartøj af typen RIB, som er instrumenteret med fremdrift (motorer), Radar, Lidar, RTK GPS, IMU og AIS-transponder.

Fartøjet har fast bund, således at der kan monteres måleudstyr i bunden, samtidig med at pontoner beskytter fartøjet og omgivelserne i tilfælde af kollisioner. Fartøjet er udstyret med sensorer og aktuatorer, som muliggør forskning i realistiske scenarier inden for autonome systemer, sensor fusion, fejltolerant kontrol og autonom navigation.

 

Institut for Arkitektur og Medieteknologi
 

Trådløst 12-kanals EMG-system

Medieteknologi har modtaget midler til indkøb af et trådløst 12-kanals EMG-system til registrering af muskelaktivitet. Kan anvendes i flere forskellige tværfakultære projekter som eksempelvis forskning i følelser og affektive reaktioner på ansigtsmuskelaktivitet samt studier i flerbrugersynkronisering.

 

PTZ-kamerasæt

Visual Analysis of People-laboratoriet har modtaget midler til indkøb af et højkvalitets og højopløseligt kombineret termisk- og farvekamera til montering på taget af CREATE-bygningen i Aalborg. Udstyret kan give forskere og studerende ubegrænset adgang til multi-modale videodata døgnet rundt.

Computer vision- og maskinlæringsalgoritmer spiller en central rolle i mange eksisterende og fremtidige applikationer (fx robotteknik, selvkørende biler og BigData), og med det nye kamerasæt vil det blive muligt at indsamle enorme mængder realtids-testdata i høj kvalitet, hvilket udgør et vigtigt fundament ved udvikling af sådanne applikationer.

 

Trådløs bærbar EEG

ARK/URB-sektionen har i samarbejde med Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet modtaget midler til erhvervelse af et 64-kanalers, trådløst og bærbart EEG-udstyr af mærket Ant-Neuro eego. Dette EEG-udstyr kan via elektroder måle de elektriske impulser i hjernen, og med en tilstrækkelig høj opløsning kan man gennem matematisk analyse af resultaterne lokalisere, hvor i hjernen de registrerede elektriske impulser stammer fra. Dette kan bidrage med væsentlige data til forskningen i, hvordan rum og adfærd i rum kan påvirke kroppen rent fysiologisk.