Fakultetets Officielle adresse

Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 99 40 99 40
tech@adm.aau.dk

Presse og kommunikation

Journalist

Hiva Ahmadi
Tlf.: 99 40 35 20
Mobil: 22 20 68 69
hiah@adm.aau.dk

KOMMUNIKATIONSPARTNER

Nelly Sander
Tlf.: 99 40 20 18
nsa@adm.aau.dk


Kontakt redaktøren for denne hjemmeside

Gitte Hansen
Tlf.: 99 40 73 47
gh@adm.aau.dk

LEDELSE OG AFDELINGER

DEKAN

Henrik Pedersen
Tlf.: 99 40 96 32
dekan-tech@aau.dk

PRODEKAN (forskning)

Torben Larsen
Mobil: 20 20 68 56
prodekan-tech-forsk@aau.dk

Prodekan (Uddannelse)

Jakob Stoustrup
Tlf.:99 40 87 49
prodekan-tech-udd@aau.dk

FAKULTETSDIREKTØR

Christina Breddam
Tlf.: 99 40 34 79
fakdir-est@adm.aau.dk

Fakultetskontorets AFDELINGER

Økonomi

Ph.D

Uddannelsessekretariatet

Kommunikation